Monday, 13 June 2016

Bliots Tag Rugbaí Rang a 5+6Bliots (blitz) Tag Rugbaí Rang a 5+6: Éide spóirt (sports clothes) 
ar an gCéadaoin 15/06/16 do bhliots tag rugbaí. Beidh siad ag dul ar 
bhus (bus to rugby club for a blitz) ag a 9.45r.n. chuig an club rugbaí 
don lá, beidh siad ar ais thart ar a 1 a chlog. Uachtar gréine, deoch 
agus cóta ag teastáil (suncream, coat and drink of water required.)