Thursday, 16 June 2016

Múinteoirí 2016/2017Comhhghairdeas le Múinteoir Aodán Ó Mátharbhuí agus Róisín Ní Mhathúna atá buan anois!!! (now permanent)!

Go n-éirí le Múinteoir Eavan a bheidh ar shaoire mháithreachais (maternity leave.)

Go n-éirí le Múinteoir Ciara a bheidh ar shos gairme don bhliain (career break.)


Seo  a leanas na múinteoirí ranga a bheidh ann an bhliain seo chugainn. 
(next year's arrangements(subject to change))

Naí. Bheaga: Siobhán Ní Núnáin
Naí Mhóra: Siobhán Ní Bhruacháin
Rang a 1: Neasa Ní Liatháin
Rang a 2: Máiréad Uí Mhaoldomhnaigh
Rang a 3: Le cinntiú (to be decided)
Rang a 4: Róisín Ní Mhathúna
Rang a 5: Aodán Ó Mátharbhuí
Rang a 6: Le cinntiú (to be decided)Mo bhuíochas le foireann na scoile ar fad, na múinteoirí, na SNA's, an rúnaí Hilda, an airíoch, Coiste na dTuistí, na tuismitheoirí agus gan amhras na páistí don scoilbhliain 2015/2016 rathúil a chur i gcrích. 

I am very grateful to all the staff, the teachers, the SNAs, the secretary, the caretaker, the P.A., all the parents and of course the pupils for making schoolyear 2015/2016 another great year for the Gaelscoil.

Siobhán Ní Núnáin.