Friday, 30 September 2016

Gaeilgeoirí na Seachtaine 30 Meán Fómhair 2016

Féach ar Seo !
Gaeilgeoirí na Seachtaine
30 Meán Fómhair 2016

Previous Winners

Thursday, 29 September 2016

Dáta don Chóineartú / Date for Confirmation

Tá an dáta socraithe don Chóineartú. 'Sí an 7ú Aibreán 2017 a bheidh againn.
The date for the Confirmation has been confirmed. It is the 7th April 2017.

Friday, 23 September 2016

Meabhrúcháin Aifreann Déan é Seo i gCuimhne Domsa/Do This In Memory Mass Reminder

Tuismitheoirí Rang 2 / Parents of Rang 2

Beidh an aifreann Déan É Seo i gCuimhne Domsa ar siúl an Domhnach seo 25/09/2016 ag 10.00.

The Do This in Memory Mass is this Sunday 25/09/2016 at 10.00.

Míle buíochas,

Mairéad

Gaeilgeoirí na Seachtaine 23 – Meán Fómhair - 2016

Féach ar Seo !Gaeilgeoirí na Seachtaine 
23 – Meán Fómhair - 2016


Thursday, 22 September 2016

Féinmheastóireacht/ Self Assessment and Learning Folders:Tá leabhar oibre/ fillteán SALF ag gach páiste sa scoil. S'éard an aidhm atá acu ná chun na páistí a chur i gceannas ar a gcuid foghlaim agus meastóireacht féin. Coimeádann siad cuntas ar a gcuid oideachas féin- is leabhar pearsanta é, lán de dea-samplaí d'obair atá déanta acu i rith na bliana. 
Dé hAoine 23/09/16- Tá cead ag na páistí rud amháin atá speisialta a thabhairt isteach. Aon rud, cosúil le teidí/ buataisí peile/ ghrianghraf srl. Beidh siad ag taispeaint an rud seo leis an rang agus ag míniú leis an rang cad ina thaobh a bhfuil an rud seo speisialta. Ansin tógfaimíd ghrianghraf don fhillteán SALF. Ná seol isteach aon rud ró-luachmhar nó aon rud atá sobhriste le bhur dtoil.

Every pupil in the school has either a SALF workbook/folder. SALF enables children to learn the language of learning, to develop a value system on their personal learning and to share insights into personal learning. The folders are personal and contain examples of work that they have completed throughout the year. All pupils have permission to bring in a special item to school, this Friday, 23/09/16. This item could be a teddy/ football boot/ photo/ anything that holds sentimental value or that describes their personality. They will be invited to speak to their class about the item and to then take a photo with their item for their SALF folder. Please do not send in anything that is too valuable or fragile and please remind your child to take care of it throughout the day.

Corcaigh abú! Lá dearg 23/09/16


Tá cead ag páistí éadaí dearga a chaitheamh Dé hAoine (amárach 23/09/16) chun tacaíocht a thaispeáint d'fhoireann peile na mban Chorcaí atá ag imirt i gcoinne Baile Átha Cliath sa Chraobh, an Domhnach seo 25/09/16 ar a 4 a chlog. Go n-éirí leat a hOrla, ó gach éinne i nGaelscoil Chionn tSáile! Beir bua!

Pupils can wear red clothes Friday (tomorrow 23/09/16) to show their support for our Cork ladies who are in the All Ireland football Championship final V Dublin this Sunday 25/09/16 at 4pm. Best of luck to Orla Finn from all at the Gaelscoil. Beir bua!

Wednesday, 21 September 2016

Tuismitheoirí go léir / All parents

A thuismitheoirí a chairde, 
Meabhrúcháin go mbeidh cruinniú coiste na dtuismitheoirí ar siúl anocht 21ú M.F 2016 sa Powder Room in Óstán an White Lady ag 8.30. Impím oraibh iarracht mór freastal ar an gcruinniú seo chun tacaíocht a thabhairt don dream iontach atá ag obair chomh dian ar son ár scoil agus, tríd san, bhur bpáistí ar fad.
Dear parents, 
Just to remind you all that the Parent's Association are meeting at 8.30pm tonight 21st Sept 2016 in The Powder Room, The White Lady Hotel. It's an open invitation and a chance to reconnect with the Parent's Association in case you've fallen by the way side! I do ask ideally a parent from each family to make a special effort to attend in recognition and support of our PA who have done so much to help the school and therefore your children. 
Gaelscoil Chionn tSáile Abú!
Sinéad

Tuesday, 20 September 2016

Tuistí Naíonáin Mhóra/ Parents of Senior Infants

Beidh na naíonáin mhóra ag déanamh ealaíne le duilleoga ar an Aoine seo 23/9/2016. Beidh duilleoga ag teastáil ó gach páiste. Is féidir leo iad a thabhairt isteach roimh an Aoine 23/9/2016.

Senior infants are asked to bring in some  leaves each for an art lesson this coming Friday 23/9/2016. They may bring in the leaves prior to the Friday 23/9/2016 and we will keep them in school.

Míle Buíochas

Dáta don Chéad Comaoineach / Date for 1st Holy Communion

Tá an dáta socraithe don Chéad Comaoineach. 'Sí an 6ú Bealtaine 2017 a bheidh againn.
The date for the First Holy Communion has been confirmed. It is the 6th May 2017.

Monday, 19 September 2016

Oíche Cultúrtha

Comhghairdeas le Clara Ní Chathail Rang 5 a sheinn an pianó ag an Oíche Cultúrtha i Séipeal Naomh Multose an Aoine (16/9/16) seo chaite. Maith thú Clara. Táimid an bhródúil aisti!

Saturday, 17 September 2016

Gaeilgeoirí na Seachtaine 16 – Meán Fómhair -2016

Féach ar Seo !


Gaeilgeoirí na Seachtaine
16  Meán Fómhair 2016

Previous Winners


Thursday, 15 September 2016

Dáta don gCéad Chomaoineach / Date of First Holy Communion

Tá dáta don Chéad Chomaoineach nachmór socraithe. Muna gcloiseann tú a mhalairts 'sé an 13ú Mí Bhealtaine 2017 an dáta a tugadh dúinn.
The date of the First Holy Communion has been provisionally set. Unless we hear otherwise, it will be on 13th May 2017
A thuistí,

Tá na píosaí éide scoile dara-láimhe seo a leanas ar fáil saor in aisce in oifig na scoile: if nobody comes to take these free clothes we will raffle them out to the children in the appropriate classes.
The following second hand pieces of the school uniform are available, free, at the school office: muna dtagann éinne chun iad a thógaint, déanfaimíd crannachur sna ranganna caoi.

T-léintí Polo (Polo shirts) - Aois (age) 5-6 x 6
Geansaithe (Jumpers) - Tóis (size) 26 x 4, Tóis 28 x 1, Tóis 30 x 2
Léinntí (shirts) - Aois 5-6 x 7
Bléasar chailín (Girls blazer) - Aois 5
Brístí fada (trousers) - Aois 5 x 1, Aois 7 x 1
Pilirín (pinafore) - Aois 5 x 4, Aois 6 x 2, Aois 7 x 4


Tuesday, 13 September 2016

Ag lorg bronntanais - Donations for refugees

Beidh athair ón scoil, Daire Ó Ciardubhán, ag dul chuig an Mheanmhuir le cabhlacht na hÉireann ar mhisean daonchairdiúil. Daidí le Liam (Rang 3), Aoibh (Rang 2) agus Róisín (Naí Mhóra) é. Príomhchuspóir an misean seo ná cabhrú le cás na teifigh atá ag teitheadh ón tSír, ón Afghanastáin, ón Iaráic i measc tíortha eile. Beidh an long ag piocadh daoine - mná, páistí agus fir ón bhfarraige féin!
Beidh siad ar an long ar feadh suas le 36 uair an chloig. Tamall an-fhada do dhaoine a bheith ag fanacht gan trácht ar pháistí bochta a bheith ag fanacht chomh fada san!
Bhí smaoineamh deas ag muintir Uí Chiardubháin agus is éard atá i gceist ná lorg ar dhaoine (oraibh) leabhar dathú, criáin, pinn luaidhe daite, maircéirí srl. a bhronnadh orthu. Ionas go mbeidh rud éigin le déanamh ag na páistí seo agus seans a thabhairt dóibh bheith ina bpáistí arís. Níl rudaí móra ag teastáil ach bfhéidir teidí nó bábóga oiriúnach chomh maith.
Gan amhras níl iachaill oraibh rud ar bith a bhronnadh ach, má tá fonn oraibh, is féidir libh iad a thabhairt isteach go Hilda roimh an Céadaoin an 21ú Mean Fómhair 2016 agus tógfaidh Daire leis iad agus é ag imeacht.
Guímid gach rath ar Dhaire agus a fhoireann agus iad i mbun an obair tábhachtach seo.

A father of children from this school, Daire Ó Ciardubháin, will be going to the Mediterranean with the Irish Navy on a humanitarian mission. He is the father of Liam (3rd Class), Aoibh (2nd Class) and Róisín (Senior Infants). The main objective of the mission is to help with the refugees who are escaping from Syria, Afghanistan, Iraq, along with other countries. The ship will be saving refugees - women, children and men from the sea itself!
The rescued people will be on the ship for up to 36 hours. A very long time to be waiting, not to mention poor children waiting that long!
The Kirwin family had a good idea of asking people (yourselves) to donate colouring books, crayons, colouring pencils etc. for them so that the children will have something to do and to give them a chance to be children again. Only small things would be required - small teddies or dolls would be suitable too.
Of course there is no obligation for you to donate anything but, if you are inclined to do so, you can bring donations in to Hilda before Wednesday week (21.09.2016) and Daire will take them with him when he is leaving.
We wish Daire and his crew the best in their undertaking of such important work. 

Here is the information provided by the Irish Navy:


LÉ Samuel Beckett will depart on Friday 23rd September for a 12 week humanitarian mission in the Central Mediterranean Sea. This is the fifth Naval Service ship to take part in this mission since 2015 and a second mission for LÉ Samuel Beckett. We will be operating off Libya, tasked with the search for and rescue of migrants on the seas in this area.  

Any colouring books, crayons and teddies collected by the children in the school would be gratefully accepted by the ship before departing. These simple things have a positive effect on the rescued children after what has been a stressful and dangerous experience. 

Monday, 12 September 2016

Traenáil Peil Rang 3+ 4

Beidh traenáil (training) peil Gaelach (gaelic football) Rang 3 agus 4 gach Déardaoin (Thursday) ó a 2.30 go dtí 3.30. Caith buataisí peile (football boots) má tá siad agaibh (if you have them). Bigí linn!

Múinteoir Róisín agus Emma

Tuistí Naíonáin Mhóra/ Parents of Senior Infants

Tá nóta tábhachtach ón FSS seolta abhaile leis na páistí inniu. Líon isteach agus seol thar n-ais iad leis na  páistí le bhur dtola. 

Senior infant children have an important letter from the HSE in their homework folders today. Please complete and return this form with your child's homework.

Míle Buíochas

Friday, 9 September 2016

Tuistí Rang 6 / Parents of 6th Class


'Sé an dáta dúnta crárú 2017 le scoil Bandon Grammar ná 1ú Deireadh Fómhair 2016.
The closing date for 2017 enrolments to Bandon Grammar School is the 1st October 2016

Gaeilgeoirí na Seachtaine 09 – Meán Fómhair - 2016

Féach ar Seo !

Gaeilgeoirí na Seachtaine
 09 – Meán Fómhair - 2016


Thursday, 8 September 2016

Corcaigh abú! Lá dearg 09/09/16Tá cead ag páistí éadaí dearga a chaitheamh Dé hAoine (amárach 09/09/16) chun tacaíocht a thaispeáint don fhoireann camógaíochta Chorcaí atá ag imirt i gcoinne Cill Chainnaigh an Domhnach seo 11/09/16 ar a 4 a chlog. Go n-éirí leo!

Pupils can wear red clothes tomorrow 09/09/16 to show their support for our Cork ladies who are in the All Ireland Camogie Championship final V Kilkenny this Sunday 11/09/16 at 4pm. Go n-éirí leo!
 

Tuesday, 6 September 2016

Fáilte romhainn thar nais!

A chairde!, 
Fé mar is eol daoibh go léir faoin dtráth seo táim fillte tar éis tréimhse dhá bhliain ar scoir. Cé gur bhain mé an-taitneamh as an dá bhliain táim thar a bheith sásta a bheith thar nais sa Ghaelscoil. Ba mhaith liom mo fhíorbhuíochas a gabháil le Múinteoir Michelle agus Múinteoir Siobhán Ní Núnáin as ucht feidhmiú mar phríomhoide agus mé ar scoir agus gan amhras na múinteoirí eile agus an fhoireann uile chomh maith a lean leis an obair ar fad agus a chaomhnaigh an dea-ainm atá ag an scoil. Tá sé ráite agam cheanna, agus déarfaidh mé arís é, tá an tádh dearg linn anseo leis an pobal scoile atá againn idir múinteoirí, páistí, foireann scoile agus tuismitheoirí atá againn! Maith sinn ar fad!
Le gach dea-ghuí don bliain scoile seo romhainn.
Sinéad Ní Mhurchú

Dear parents, 
As you all know, at this stage I'm sure, I have returned to resume my roll as príómhoide after a 2 year career break. Although I had a wonderful experience I am absolutely thrilled to be back in this lovely Gaelscoil.I would like to take this opportunity to thank MúinteoirMichelle and Múinteoir Siobhán for taking my role in my absence. They did a wonderful job. I'll also thank the rest of the team -teachers, sna's and Hilda  who all worked hard to maintain the school's great reputation within the community. I've said it before and I'll say it again, we are so so fortunate with the whole school community -teachers, children, school staff, commitees and parents -that it takes to run our special Gaelscoil here! Well done to us all!
Best wishes for this new school year, 
Sinéad Ní Mhurchú


--
Gaelscoil Chionn tSáile
An Ceapach
Cionn tSáile
Co. Chorcaí
Oifig: 021-477-3731

Monday, 5 September 2016

Tuismitheoirí Rang a 6 agus Naíonáin Shóisireacha / Parents of 6th Class and Junior infants

Beidh griainghraffadóir na scoile ag teacht ar an gCéadaoin an 14ú Meán Fómhair 2016 chun ghriainghraffanna a thógaint do dhaltaí Rang 6 agus Naíonáin Bheaga.
Bí cinnte go bhfuil an éada scoile iomlán, deas néata á chaitheamh acu ar an lá san le bhur dtola.
The school photographer will be coming on Wednesday the 14th September 2016 to take photos of 6th Class and Junior Infants. Please make sure that they are wearing the full school uniform and that they are especially neat and tidy on that day.


Friday, 2 September 2016

Treanálaí Anthony

Beidh treanálaí Anthony ag tosnú treanáil peil gaelach ar an Luan 05/09/16 le ranganna 3-6. Ár mbuíochas le CLG Chionn tSáile a d'eagraigh é.

Coach Anthony will begin football training during school hours every Monday starting 05/09/16 for 3rd-6th class. Our thanks to Kinsale GAA for arranging this. 

Treanáil iar scoile do 'Sciath na Scol' R5 agus R6​Beidh treanáil caide ar siúl gach Céadaoin ó 2.30-3.30i.n. ag tosnú ar an 07/09/16, don fhoireann Sciath na Scol. Tá fáilte roimh cailíní agus buachaillí RANG a 5 agus RANG a 6. (Níos mó eolas le teacht maidir le R3 agus R4.)

After school football training for Sciath na Scol will commence next Wednesday 07/09/16 from 2.30-3.30pm for 5th and 6th boys and girls.

(More info. re. football training for 3rd and 4th class will follow.)

Múinteoir Siobhán Ní Núnáin agus múinteoir Aodán.

Laethanta Spóirt

Image result for physical education images


A chairde, 
'Siad an Luan agus an Déardaoin na laethanta atá roghnaithe, go fóill, don spóirt. Mar sin bíodh éide spóirt ar na páistí ar na laethanta sin. Seans beag go dtiocfaidh athrú ar an Déardaoin ach déarfar in am daoibh.
Children should wear their sports uniform on Mondays and Thursdays for this term. Small chance of a change to the Thursday but we'll inform you in due course.