Friday, 23 September 2016

Meabhrúcháin Aifreann Déan é Seo i gCuimhne Domsa/Do This In Memory Mass Reminder

Tuismitheoirí Rang 2 / Parents of Rang 2

Beidh an aifreann Déan É Seo i gCuimhne Domsa ar siúl an Domhnach seo 25/09/2016 ag 10.00.

The Do This in Memory Mass is this Sunday 25/09/2016 at 10.00.

Míle buíochas,

Mairéad