Friday, 28 October 2016

Gaeilgeoirí na Seachtaine 28 – Deireadh Fómhair - 2016

Féach ar Seo !                      
Gaeilgeoirí na Seachtaine
28 – Deireadh Fómhair - 2016

Thursday, 27 October 2016

Ranganna Gaeilge- athrú!

Mo leithscéal, tá na ranganna ag tosnú ar an 8ú Samhain 2016- Dé Máirt ag 6.45i.n! (Classes start on Tuesday 8th Nov @6.45pm)

Míle buíochas,
Múinteoir Selina

Comhghairdeas!

Comhghairdeas le buachaillí ranganna a 5 agus a 6 a bhuaigh cluiche ceannais sciath na scol inniu! 27/10/16.
Bail ó Dhia orthu!
Ár mbuíochas leis an lucht tacaíochta (our thanks to the wonderful crowd of supporters and to Múinteoir Aodán) agus an bainisteoir múinteoir Aodán.

Campa na Samhna/ Halloween camp 2016


EALAÍN/// SPÓIRT/// TÓRAÍOCHT TAISCE/// BACÁIL/// CLUICHÍ///SPRAOI!!!

ART///SPORT///TREASURE HUNT///BAKING///GAMES///FUN!!!

Cén áit/ Where: Gaelscoil Chionn tSáile
Dátaí/ Dates: 2-4/11/16 (3 Days- Dé Céadaoin- Dé hAoine)
Am/Time: 09.30 a.m. -2.00 p.m.
Praghas/Price: €50 páiste amháin, €90 beirt pháiste, €120 triúr páiste (siblings discount)

Beidh dhá ghrúpa, sóisearach agus sinsearach. Ealaín agus spóirt (ag brath ar an aimsir) a bheidh i gceist, comh maith le bácáil, bac -chúrsa agus tóraíocht taisce. Fáilte rompu gléasadh suas ar an lá deirneach.

There will be a junior group and a senior group. They will enjoy a range of activities each day, a variety of art, sport (weather dependent) such as basketball, rounders, soccer, GAA, obstacle course, playground games, as well as a treasure hunt, fancy dress and baking on one of the days.

Junior-6th class pupils welcome, but spaces are limited.

Cláraigh anois/register by email:
campanasamhna2016@gmail.com


Go raibh maith agaibh,
Múinteoirí Róisín Ní Mhathúna agus Siobhán Ní Núnáin

Oíche Shamhna / Halloween

Image result for pictures of halloween

A thuismitheoirí!
Tá briseadh mean téarma beagnach againn. Beidh an scoil dúnta an seachtain seo chugainn ón Luan 31/10/2016 go dtí an Aoine 04/11/2016.   Beidh cead ag na páistí teacht ar scoil ina gculaith oíche shamhna amárach 28/10/2016 agus beidh am spraoi acu i rith an lae chomh maith. Beidh bailliúcháin i gcóir Enable Ireland (€2 an duine, má tá fonn orabh é a bhronnadh). Tá cead ag na páistí 2 rud milis a thógaint isteach leo. Críochnóidh an scoil ag na gnáthamanna 1.30 i.n. agus 2.30i.n. amárach.

Dear parents!
The mid term break is almost upon us. The school will be closed next week from Monday 31/10/2016 to Friday 04/11/2016. The children can dress up in their Halloween costumes and partake in some traditional Halloween games tomorrow, Friday 28/10/2016. There will be a collection for Enable Ireland (€2 per person, if you wish to donate). The children are allowed to bring in 2 sweet treats with them. Finishing times are as normal tomorrow, 1.30 and 2.30p.m.

Wednesday, 26 October 2016

Ranganna Gaeilge do thuismitheoirí i nGaelscoil Chionn tSáile

Nuachtlitir
Lean an nasc seo chun Nuachtlitir na Samhna 2016 a léamh, le scéalta agus grianghraif ó gach rang.

Please follow this link to view the school's Halloween News letter, with stories and photos from every class. 
Tuesday, 25 October 2016

Campa na Samhna/Halloween camp 2016

Cén áit/ Where: Gaelscoil Chionn tSáile
Dátaí/ Dates: 2-4/11/16 (3 Days- Dé Céadaoin- Dé hAoine)
Am/Time: 09.30 a.m. -2.00 p.m.
Praghas/Price: €50 páiste amháin, €90 beirt pháiste, €120 triúr páiste (siblings discount)

Beidh dhá ghrúpa, sóisearach agus sinsearach. Ealaín agus spóirt (ag brath ar an aimsir) a bheidh i gceist, comh maith le bácáil, bac -chúrsa agus tóraíocht taisce. Fáilte rompu gléasadh suas ar an lá deirneach.

There will be a junior group and a senior group. They will enjoy a range of activities each day, a variety of art, sport (weather dependent) such as basketball, rounders, soccer, GAA, obstacle course, playground games, as well as a treasure hunt, fancy dress and baking on one of the days. 

Junior-6th class pupils welcome, but spaces are limited. 

Cláraigh anois/register by email:


Go raibh maith agaibh,
Múinteoirí Róisín Ní Mhathúna agus Siobhán Ní Núnáin

Gradam na mBailte Slachtmhara/Kinsale Tidy Towns Schools' prizeBest overall School award- Gaelscoil Chionn tSáile


An Coiste Glas


Óstán na bhFeithidí


Lusanna na GréineBhuaigh an scoil an duais don scoil is fearr ar an iomlán (21/10/16) don iarrratas a chuireamar isteach go dtí an Coiste na mBailte Slachtmhara, ag taispeáint an dea-oibre atá ar siúl ag na páistí leis an mbrat glas, óstán na bhfeithidí, i ngáirdín na scoile agus le bithéagsúlacht a fhorbairt i dtimpeallacht na scoile. Is mór an éacht é!

Gaelscoil Chionn tSáile have been awarded with the prize of 'best overall school' by the Kinsale Tidy Towns committee (21/10/16.) They are impressed with all the work the pupils have been doing to be environmentally friendly and promote biodiversity, through our green flag, the bug hotel, the willow dome and the school garden as well as many other projects. This award is a great achievement, well done to all involved. 

Monday, 24 October 2016

Cluiche Ceannais Sciath na Scol ranganna 3-6


Beidh ranganna a 3- 6 buachaillí agus cailíní ag dul go dtí an chluiche ceannais ar an nDéardaoin, 27/10/16, chun tacaíocht a thabhairt.

Baile na mBocht @ 12.45 V Cnoc a' Bhile

Foireann: Bus ag fágaint ag a 11.20. Ar ais ar scoil ag a 2.20. Beidh ar gach imreoir €3.00 a íoc chun praghas an bhus a chlúdú. Tá bhur gcead isteach saor in aisce.

Lucht Tacaíochta (páistí) : Bus ag fágaint ag a 11.40. Ar ais ar scoil ag a 2.20.
Beidh costas €5.00 an pháiste á bháiliú ag gach múinteoir chun cead isteach agus praghas an bhus a chlúdú agus cead isteach a chlúdú. Tá cead acu éide spóirt na scoile a chaitheamh ar an lá agus bratacha srl. beaga a thabhairt leo.

Lucht Tacaíochta (tuismitheoirí): Beidh siad ag lorg €5.00 an duine cead isteach ag an ngeata. Beidh praghas €1.00 ar an gclár. Má tá sibh ag tógaint bhur bpáistí i ndiaidh an chluiche, le bhur dtoil, abair leis an múinteoir atá i bhfeighil ar an rang sin.
Rang a 3- Múinteoir Selina
Rang a 4- Múinteoir Róisín
Rang a 5- Múinteoir Emma
Rang a 6- Múinteoir Caitríona


3rd-6th class boys and girls will be supporting the boys' football team Thursday 27/10/16 in Mayfield GAA at 12.45 V Knockavilla.

Team: Leaving the school at 11.20am. Returning to school at 2.20pm. Players are asked to contribute €3 towards the price of the bus. Player's entry to match is free.

Supporters (students 3rd-6th class): Leaving school at 11.40 am on a bus. Returning to school at 2.20pm. Each student are asked to pay €5 to cover the price of entry and bus. Please pay online or send in payment to the class teacher. Students can wear their sports clothes and are allowed to bring small flags etc. to show their support. 

Supporters (Parents): Entry is €5 for adults and €2 for any extra child you may be bringing along yourselves, to be paid at the gate of Mayfield GAA. Programmes are €1 each. 

Sciath na Scol office have asked us to inform parents that all other match traffic will be directed to the car park across the road from the main pitch, up the road on the left. Access to the main pitch car park will be strictly prohibited.

If you are taking your child from the school group afterwards, please firstly report to the following teachers who will be in the charge of the following groups on the day: 

Rang a 3- Múinteoir Selina
Rang a 4- Múinteoir Róisín
Rang a 5- Múinteoir Emma
Rang a 6- Múinteoir Caitríona

Gaelscoil Chionn tSáile abú!

Thursday, 20 October 2016

Scholastic

Bhailigh an tAonach Leabhar €2,318.55!
Faigheann an scoil 60%, €1,391.13, le chaitheamh ar leabhair don scoil.

Chomhghairdeas agus míle buíochas do Shiobhán Uí Dhoibhlín as ucht é a eagrú, dosna tuistí a tháinig isteach chun fhreastal air agus daoibh go léir as ucht an tacaíocht mór a thug sibh. Aocht ollmhór a bhí ann!

The Book Fair raised €2,318.55!
The school gets 60% of this to spend on books for the school.

Congratulations and many thanks to Siobhán Devlin for organising the fair, to the parents who came in to help out and to you all for the huge support you gave to it. It was a huge success!

Wednesday, 19 October 2016

Óstán na bhfeithidí/bug hotelTá óstán na bhfeithidí oscailte! Folúntais le líonadh! Sár-jab déanta ag rang a 4 agus rang a 5.
Tá baill nua againn ar an gCoiste Glas chomh maith, Charlotte Ní Bhriain, Siobhán Queva, Fiontán Ó Tuathaigh agus Abhilina Ní Riain. Cabhróidh siad linn chun an dara brat glas, 'fuinneamh' a fháil.


Our bug hotel is open for business! Rooms are filling up fast! Well done to 4th and 5th class.
We also have new members on our green schools committee, Charlotte Ní Bhriain, Siobhán Queva, Fiontán Ó Tuathaigh and Abhilina Ní Riain. They'll help us with our quest for our second green flag, the theme of 'Energy.'

An Coiste Glas :-)

Tuesday, 18 October 2016

Bhí rang a 6 sa leabharlann 14/10/16Bhuail rang a 6 le húdar Sheena Wilkinson ar an 14/10/16. Labhair sí faoina leabhair agus a stíl scríbhneoireachta. Ba mhaith le cúpla páiste i rang a 6 leabhar a scríobh sa todhchaí!

6th class met with author Sheena Wilkinson on the 14/10/16. She spoke about her work and gave advice on how to write a good story. Some 6th class pupils hope to become authors in the future!

Eadaí scoile srl / School clothes etc

Mar chomhartha mheasa agus chomhbrón i ndiaidh bás obann Anthony Foley ar an Domhnach seo tá cead ag na páistí éadaí spóirt dearg/na Mumhan (má táid acu) a chaitheamh ar scoil ar an Déardaoin an 20ú D.F. 2016. Ar dheis Dé go raibh a anam dílis. 

Mar thacaíocht d'fhoireann cailíní Chionn tSáile a bheidh ag imirt i gcluiche ceannais na Mumhan tá cead ag na páistí gleasadh in éadí ghorma & bána nó léine spóirt Chionn tSáile má táid acu ar an Aoine an 21ú Deireadh Fomhair 2016.

Mar is gnách beidh cead ag na páistí gléasadh suas d'oíche shamhna ar an Aoine an 28ú Deireadh Fomhair don féasta ranga a bheidh ar scoil. 

As a mark of respect and sympathy after the death of Anthony Foley last Sunday, the children can wear red Munster sports clothes (if they have them) at school on Thursday 20.10.2016. May he rest in peace.

In support of the Kinsale ladies team that will be playing in the Munster final, the children can wear blue and white clothes if they have them or the Gaelscoil Chionn tSáile sports jersey,  on Friday 21st October 2016.

As usual the children can dress up for Halloween on Friday 28th October '16 for the class party at school.

Monday, 17 October 2016

Gorm agus bán 21/10/16

An Aoine seo 21/10/16, tá cead ag na páistí éadaí gorma agus bána (blue and white clothes) a chaitheamh chun tacaíocht a thaispeáint (show our support this Friday 21/10/16) d'fhoireann peile na mban Chionn tSáile atá ag imirt sa Cluiche Ceannais Sóisir na Mumhan an Satharn seo 22/10/16 i Mala ar a 2 a chlog.
Beir bua a chailíní!


Seachtain Mhata / Maths WeekTá Seachtain Mhata ar siúl ón 15/10/16 go dtí 23/10/16. 
Beimid á cheiliúradh an tseachtain seo 17/10/16 - 21/10/16. Beidh alán rudaí deasa difriúla ar siúl againn an tseachtain seo cosúil le tóir mata, cluichí idirghníomhacha srl. 
Beidh gníomhaíochtaí éagsúla ar siúl timpeall an chontae agus tuilleadh eolas faoi siúd ar fáil ar an suíomh www.mathsweek.ie

Maths Week is being celebrated from the 15/10/16 to the 23/10/16.
We will be celebrating it  this week 17/10/16 - 21/10/16. We will be doing a lot of different and interesting maths activities this week for example maths trails, interactive games etc.
There are activities available around the county also with more information to be found on www.mathsweek.ie

Friday, 14 October 2016

Gaeilgeoirí na Seachtaine 14 – Deireadh Fómhair - 2016

Féach ar Seo !
Gaeilgeoirí na Seachtaine
14 – Deireadh Fómhair - 2016
Previous Winners

Club Fichille / Chess Club

Checkmate, Chess, Resignation, Conflict
Beidh an Club Fichille ag tosnú arís ar an Luain 17.10.2016 óna 2.30 i.n. go dtí 3.30 i.n. le Múinteoir Neasa agus Olivier. Tá fáilte roimh páistí ó Rang 2 ar aghaidh. Go raibh maith agaibh.
The chess club will be starting again on Monday 17.10.2016 from 2.30p.m. to 3.30p.m. with Múinteoir Neasa and Olivier. Children from 2nd Class upwards are welcome to take part. Thank you.

Thursday, 13 October 2016

Cluiche ceannais Sciath na Scol-Peil Gaelach


Comhghairdeas le na buachaillí agus le na cailíní a ghlac páirt i Sciath na Scol i mbliana. D'éirigh go h-iontach leo. Beidh cluiche ceannais na buachaillí i gcoinne Cnoc an Bhile ar siúl 27/10/16 ar a 12.45i.n. i mBaile na mBocht. A thuilleadh eolas le teacht.

Well done to our girls and boys teams who did very well in this years Sciath na Scol football competitions.
The boys have reached the final V Knockavilla, which will take place 27/10/16 at 12.45pm in Mayfield. More info. to follow. 

Gaelscoil Chionn tSáile abú! 
Beir bua a pháistí! 

Traenáil Rang 3 agus 4 2016

Tá traenáil peil Gaelach (gaelic football training) Rang 3 agus 4 críochnaithe (finished). Beidh cluichí níos déanaí sa bhliain.(There will be games later on in the year). Go raibh mile maith agaibh as bhur tacaíocht go léir! Múinteoir Róisín agus Emma

Páistí ag tosnú ar scoil i 2017 / Children starting school in 2017

Táimid ag féachaint ar an uimhir na bpáistí a bheidh ag tosnú sa scoil an bhliain seo chugainn (M.F. 2017). Má tá páiste agat ag tosnú ansin, bí cinnte, le do thoil, go bhfuil an fhoirm seolta isteach dó/di.
We are looking at the number of children that will be starting school next year ( Sept 2017). If you have a child starting then, please make sure that you have sent in a form for him/her.

Cliceáil anseo chun an fhoirmiarratais a fháil
Click here to retrieve application form

Tuesday, 11 October 2016

Tuistí Rang 6 agus Rang 5 - An Chomhneartú / Parents of 6th Class - Confirmation

Dear Parents,

I write to you, parents of the children preparing for Confirmation.  I invite you to a meeting of parents only on Wednesday 9th November 2016 from 7.30pm to 9.30pm in the Friary Centre.

The purpose of the meeting is to assist parents to explore issues around putting forward a child for Confirmation. It is not a talk or lecture. The  meeting is to look at our understanding of Confirmation and in the light of that to look at ways in which you can help to make Confirmation Day more meaningful for yourself and your child.

I realise it may be difficult for both parents to attend, but if possible it would be much more beneficial. The meeting will be facilitated by the Parish Catechists (Carmel Murphy and Emily O’Regan), some parishioners and myself. 

The Enrolment for Confirmation will be on Sunday 13th November 2016 at 10.00am Mass.
I look forward to seeing you at the meeting in the Friary.

Yours sincerely,
  
Fr. Robert Young                 


Monday, 10 October 2016

Super Troopers


Super Troopers
Tá an feachtas Super Troopers á thosnú againn arís sa Ghaelscoil. Táimid ana bhródúil as an mBrat Gníomhach atá ag eitilt go hard san aer lasmuigh mar sin tá orainn ár ainm mhaith ó thaobh aclaíochta  de a choiméad beó. Tá pacáiste eolais ag dul abhaile le do pháiste  agus níos mó eolais ar fáil ar an nasc thíos.

Go néirí libh a thuismitheoirí, agus a pháistí.


We are starting the Super Troopers campaign again this year  with each class participating for the first time. We are very proud of the Active Flag that is flying high outside so we have to keep alive our good name for physical avtivity. An information pack has been sent home with the children and there is more information to be found on the link below.


Best of luck parents and children.


Míoltóga Ghruaige i Rang 5 / Head lice in 5th Class


10/10/2016
A thuistí, 
Cuireadh ar an eolas mé go raibh cás míoltóga ghruaige i Rang 5 (buachaillí, go háirithe). Scrúdaigh gruaig do pháiste anocht agus cuir an leigheas cuí air más gá. Chun na míoltóga gruaige a sheachaint chabhrófar gruaig na gcailíní a chur suas agus banda gruaige leathan a chaitheamh. Go raibh míle maith agaibh!

Dear parents, I have been informed of a case of head-lice in 5th Class (Boys in particular). Please check your child's hair tonight and treat it if necessary. To avoid the head lice it would help to put up the girls' hair and for them to wear a wide hair-band. Thanking you all in advance!

Friday, 7 October 2016

Gaeilgeoirí na Seachtaine 07 – Deireadh Fómhair - 2016

Féach ar Seo !
Gaeilgeoirí na Seachtaine
07 – Deireadh Fómhair - 2016
Previous Winners

Aonad Leabhar Scholastic / Scholastic Book FairDear Parents,

It's that time of year again when the Scholastic Book Fair is coming to the school with an extensive range of books, both in Irish and English and suitable for 3+ years to  sixth class, from 13th -18th October 2016.  We are changing things slightly this year; with more time for the children to browse the books within the school day but we will have reduced times when the parents are  invited in to browse/buy with their children, please see the proposed timetable below.   Books can then be purchased at these sessions taken home, and enjoyed or if they are not in stock, we will put in a group order  and the books will  be delivered to the school the following day. For every €10 spent by you the parents, Scholastic give back €6 to the school who in turn use the money to buy books for each classroom. A win win situation for the school and for developing love of books!

Time table

October 2016:

Tuesday 11th : Browsing day children within school hours

Wednesday 12th  : Browsing day children within school hours

Thursday 13th :1.30pm – 3.30 pm. Book Fair open to parents and children

Friday 14th : 8.30 – 9 am and 1.30pm- 3.30pm. Book Fair open to parents and children

Monday 17th : 1.30am -3.30  pm. Book Fair open to parents and children

Please note we are only having one early morning session this year on Friday morning.

Kind regards,
Siobhan Devlin

Thursday, 6 October 2016

Eolas / Information

Tá na lámhleabhair seo san oifig má tá ceann ag teastáil ó éinne
These handbooks are in the office if anyone wants one.
Hilda