Thursday, 22 December 2016

Gaeilgeoirí na Seachtaine 22 – Mí na Nollag - 2016

Féach ar Seo !

Gaeilgeoirí na Seachtaine
22 – Mí na Nollag - 2016

Tuesday, 20 December 2016

Deireadh Téarma / End of term

Beidh cóisir ranganna againn ar an Déardaoin an 22/12/2016. Tá cead ag na páistí aon éadaí Nollag atá acu a chaitheamh -geansaí na Nollag, hata na Nollag srl má tá siad acu. Muna bhfuil ná bí buartha, is féidir gnath éadaí a chaitheamh. Tá cead ag na páistí milseáin a thógaint leo ar scoil. Tá cead acu bréagáin a thabhairt leo más maith leo ach mar is gnách níl cead na cinn ríomhairí ná dsi/ipad/itouch srl a bhreith leo. Má bhristear srl aon bréagáin ar scoil ní féidir linn a bheith freagrach astu. Mar is gnách ag deireadh téarma -Nollag, Cáisc agus Samhradh- beidh leath lá againn ar an Déardaoin -naí ranganna agus a dearthaireacha & deirfiúracha ag imeacht ar 12.00. Ranganna 1-6 12.15. Beidh páistí an bhus ag imeacht ag 12.00. Beidh an scoil ag ath-oscailt Dé Luain, an 9ú Eanáir 2017 ag 08.50. Guím Nollag faoi shéain is faoi mhaise daoibh!

There will be class parties on Thursday 22/12/2016. The children may wear their ordinary clothes -any Christmas jumpers, hats etc they may have. If they don't have any Christmas gear don't worry at all, ordinary clothes will do. The children may bring sweets and a toy to school. As usual, electronic games, dsi/ipad/itouches etc are not allowed. The school cannot take responsibility for any toys broken or damaged etc in school. As with every end of term -Christmas, Easter and Summer- there will be a half day on Thursday. Infant classes and their brothers and sisters leaving at 12.00. 1-6th classes leaving at 12.15. The school bus will leave at 12.00. The school will reopen Monday 9th Jan 2017 at 08.50. Merry Christmas to you all!

Friday, 16 December 2016

Gaeilgeoirí na Seachtaine 16 – Nollag -2016

Féach ar Seo !
Gaeilgeoirí na Seachtaine
16 – Nollag -2016

Tuistí Rang 5 & 6 / Parents of 5th and 6th Class

Faoistin i séipéal Naomh Eoin Baiste ag 7.30 i.n., Dé Luan an 19ú Nollag 2017.
Confession in St. John's Parish Church at 7.30p.m., Monday 19th December 2017.


In aineoin gur lá spóirt é an Luan - DON LUAN SEO - an 19ú Nollag - an bhféadfadh gach páiste ó Rang 5 agus Rang 6 a néide scoile iomlán ceart a chaitheamh le haghaidh griangfafadóir ó nuachtán ag teacht chun tuairisc a scríobh ar an díolacháin cácaí a d'árdaigh €2,300 ar son Pobal Shiomóin.
Even though Monday is a sports day - THIS MONDAY - 19th December - can every child in 5th and 6th Class wear their full, correct school uniform for a photographer from a newspaper who is coming to write a report on the cake sale that raised €2,300 for the Simon Community.


Thursday, 15 December 2016

Folens Christmas Annuals - seans deirneach/last chance tomorrowSeans deirneach maidin amárach 16.12.2016 an 'Christmas Annual' a cheannach. Beidh an fear ó Folens ag bailliú na cinn breise ar a 12 a chlog.
Last chance to buy the Christmas Annual tomorrow 16.12.2016. The man from Folens will be collecting what's left at midday.

Tuesday, 13 December 2016

Cruinnithe Tuis-Múinteoirí P-T meetings

A thuismitheoirí, a chairde,
Tá dátaí socraithe againn dos na cruinnithe tuismitheoirí- múinteoirí. 'Siad an 17ú & an 19ú Eanáir 2017 na príomh dátaí a bheidh i gceist ann. Tosnóidh cruinnithe na naí-ranganna ar 1.45 na laethanta san agus na ranganna eile ag 2.45. Seolfar an t-am agus an data ceart abhaile chugaibh go luath i ndiaidh tosnú an téarma seo chugainn i Mí Eanáir.

Dear Parents, 
We have chosen the 17th and the 19th of January 2017 as the main dates for the parent-teacher meetings. The junior class meetings will begin at 1.45 on those dates and the other class meetings will start at 2.45. You will receive your time and date soon after we start back for the new term in January.

Seirbhís Carúil


Meabhrúchán faoin seirbhís cairiúil ar an Déardaoin an 15ú Nollag, 2016 i séipéal Naomh Eoin Baiste. Beidh ceoltóirí ag seinnt ann ó 17.10 chun fáilte a cur roimh gach éinne agus iad ag teacht isteach chun na séipéile. Iarraim ar gach pháiste a bheith ann ar 17.40 ar a dhéanaí ionas gur féidir leis an múinteoir iad a stiúrach roimh a thosnú ar 6.00 ar an bpoinnte. 
Tosnóidh na Naí ranganna ar dtús. Más gá do dhaoine imeacht go tapaidh ón dtaispeántas tá cead agaibh na páistí ó na ranganna san a bhailiú óna suíocháin i ndiaidh an taispeántas. Bheimíd buíoch daoibh dá n-úsáidfeadh sibh na dóirse ag an taobh chun na páistí a bhailiú nuair ata siad críochnaithe. Tuigimíd nach mbeidh gach tuismitheoir in ann freastal ar an ócáid agus tá gliondar croí orm a cur in iúl daoibh go mbeidh craoladh beo ar fáil don taispeántas le haghaidh aon tuismitheoir, sena thuismitheoir, aintín, uncal srl srl ar www.churchservices.tv/kinsale 
Tímíd go léoir ag tsnúth go mór leis an ócáid speisialta seo! 
Nollaig Shona daoibh uile! 
Sinéad

A gentle reminder about the Carol Service on Thursday evening 15/12/'16 in St John the Baptist church. There will be music playing to welcome you all to the church from 17.10. We ask that all children arrive at the church before 17.40 at the latest so that their teachers can guide them through what they need to do before the performances that will start at 18.00 sharp.
The junior and senior infant classes will start the service. If parents from these classes need to leave quickly after their class performance that's fine. The children will return to their seats as a group and then parents can collect them from there. We ask that parents use the side doors when exiting the church if they need to leave early after their children's performance. We know some people won't be able to attend the service so I'm deliughted to inform you that there will be a live-feed of the service available to any parent, grandparent, aunt, uncle srl who can't attend on www.churchservices.tv/kinsale
We are all looking forward to this special occassion! 
Merry Christmas to you all, 
Sinéad


Friday, 9 December 2016

Gaeilgeoirí na Seachtaine 09 – Mí na Nollag - 2016

Féach ar Seo !


Gaeilgeoirí na Seachtaine  
09 – Mí na Nollag - 2016

Thursday, 8 December 2016

Meabhrúcháin / Reminder - Pull up Tour Socks AppealPéire stocaí na Nollag a chaitheamh ar scoil amárach (09/12/2016)  agus€2 an duine -nó mar sin de- don charthanacht CUH.

Wearing any pair of Christmassy socks to school tomorrow (09/12/2016) and a suggested donation of €2 -or however much or little you would like to donate- for the CUH children's unit charity. It's a bit of fun for the children and it's going for a great cause.

Monday, 5 December 2016

Gaeilgeoirí na Seachtaine 02 Mí na Nollag 2016

Féach ar Seo !

Gaeilgeoirí na Seachtaine
02 Mí na Nollag 2016
 

Thursday, 1 December 2016

Cleachtadh banna cheoil

Beidh an bhanna cheoil ag cleachtadh amárach (2/12/2016) ar scoil. Tabhair leat d'uirlis (instrument) agus seastán má tá can agat (stand if you have one).
Míle buiochas
Múinteoir Róisín