Friday, 31 March 2017

Gaeilgeoirí na Seachtaine 31 - Márta - 2017

Féach ar Seo !
Gaeilgeoirí na Seachtaine
31 - Márta - 2017

Tuesday, 28 March 2017

Campa na Cásca 2017/ Easter Art and Sports Camp 2017


18- 21ú Aibreán 2017 (4 day camp) i nGaelscoil Chionn tSáile
9.30am -2.00pm

€50 páiste amháin (one child)
€90 beirt pháiste ón gclann chéanna (2siblings)
€125 triúr ón gclann chéanna (3siblings)

Spóirt gach lá- Sports and games every day- Cluichí, cor/ rounders, Cispheil/ basketball, haca/ hockey, peil/ soccer, GAA, bac-cúrsa/ obstacle course
Ealaín gach lá- Art every day
Bácáil/Baking
Tóraíocht uibheacha- Easter Egg Hunt
Tóraíocht Taisce- Treasure Hunt

Seol r-phost chuig
campanacasca@gmail.com


Míle buíochas,
Róisín agus Siobhán Ní Núnáin

Friday, 24 March 2017

Gaeilgeoirí na Seachtaine 24 - Márta - 2017

Féach ar Seo !

Gaeilgeoirí na Seachtaine
24 - Márta - 2017


Previous Winners

Club Ficheall / Chess Club

Image result for pictures of chess
Beidh an Club Ficheall ag tosnú arís tráthnóna Dé Luain 27/03/2017 (2.30 - 3.30 p.m.). Beidh costas €5 le haghaidh trealamh agus duaiseanna. Fáilte roimh cách, Rang 1 ar aghaidh.
The Chess Club will recommence this Monday 27/03/2017 (2.30 - 3.30 p.m.). There will be a €5 cost per child for equipment and prizes. Everyone is welcome from 1st Class upwards.

Go raibh maith agaibh,
Neasa agus Olivier

Thursday, 23 March 2017

Eason Spelling Bee 2017

Ghlac Oscar Ó Laoi páirt in Eason Spelling Bee in Óstán Baile an Róistigh inné 22/03/17 ar son Ghaelscoil Chionn tSáile. D'éirigh go h-iontach leis. Árd-fhear!

Oscar Ó Laoi represented Gaelscoil Chionn tSáile in this year's Eason Spelling Bee competition, held in Rochestown Park hotel yesterday 22/03/17. He was t-e-r-r-i-f-i-c!!!!


 

Wednesday, 22 March 2017

Dráma Rang 3

Cuirfidh rang a 3 an dráma 'Póilín Piongain is a Cairde' i láthair do thuismitheoirí na bpáistí rang a 3 ar an Aoine seo 24/3/2017 ar scoil ag 2:00in.

Rang a 3 will perform their drama 'Póilín Piongain is a Cairde' in school at 2:00pm for the parents of rang 3 on Friday 24/3/2017.

Tuesday, 21 March 2017

Póilín Piongain agus a Cairde- Dráma Rang a 3

Ghlac rang a 3, Múinteoir Siobhán Ní Bhruacháin agus Múinteoir Selina páirt (took part in) i bhFéile Drámaíochta Chorcaí inniu 21/03/17 lena ndráma 'Póilín Piongain agus a Cairde.' D'éirigh go h-iontach leo! (They were brilliant!)
Thursday, 16 March 2017

Gaeilgeoirí na Seachtaine, 16 - Márta - 2017

Féach ar Seo !
Gaeilgeoirí na Seachtaine
16 - Márta - 2017


Rang a 3 san Fhéile Dramaíochta Chorcaí.

D'éirigh le rang a trí páirt a fháil san Fhéile Drámaíochta Chorcaí. Beidh siad ag dul ar bhus le linn am scoile go  dtí Gaelscoil Uí Dhrisceoil i  nGleann Maghair ar an Máirt 21/3/2017 chun an ceoldráma 'Póilín Piongain is a Cairde' a léiriú. Beidh ar pháistí Rang a 3 trí euro a thabhairt isteach don bhus. Táimid ag súil go mór leis.

Rang a 3 succeeded in gaining a place in Féile Drámaíochta Chorcaí. They will travel by bus on Tuesday 21/3/2017 to present their play 'Póilín Piongain is a Cairde'. Children of rang a 3 are asked to bring in 3 euro each towards the cost of the bus. The bus will leave and arrive back to school within school hours. We are all excited.

Gaelscoil Chionn tSáile Abú!

Tuesday, 14 March 2017

Cór Fhéile- Banna Ceoil

Beidh banna ceoil na scoile ag seinm sa Chór Fhéile i Halla na Cathrach ar an 30ú Márta 2017 ag a 7 a chlog. Tá fáilte roimh cách teacht chun tacaíocht a thabhairt dúinn. Táimid ag súil go mór leis!

The banna ceoil will be playing in the Cór Fhéile in City Hall on the 30th March 2017 at 7 o clock. All are welcome to attend. We're really looking forward to it!

Monday, 13 March 2017

Caillte & Faighte / Lost and Found

A thuistí,
Beidh mé ag dul chuig an siopa Comhlucht an Naomh Uinsinn de Pól ar an Déardaoin beag seo, 16/03/2017,  leis na héadaí sa bhosca caillte agus faighte. Cliceáil ar an nasc thíos chun iad a fheiscint. Má's leatsa aon rud beidh tú in ann é a fháil san oifig roimh an Déardaoin.

Dear parents,
I will be bringing the contents of the Lost and Found box to the St. Vincent de Paul shop this Thursday, 16/03/2017. To see what's in the box, click on the link below. If any of the items are yours, they can be collected at the office before Thursday.

Caillte agus Faighte - Lost and Found contents


Meabhrúcháin - Vaicsíniú Naí Shóisireacha / Reminder - Vaccination for Junior Infants

Beidh an Fhoireann HSE - vaicsíniú anseo sa scoil i gcóir Naíonáin Shóisireacha ar an Máirt, an 23ú Bealtaine 2017.
The HSE Vaccination Team will be here at school for Junior Infants vaccinations on Tuesday, 23rd May 2017.

Friday, 10 March 2017

Seachtain Innealtóireachta/ Engineer's week 2017


Seachtain na Gaeilge 2017


Bricfeasta ar scoil! 10/03/17Óga Yoga! 09/03/17Léitheoireacht Roinnte 08/03/17

Gaeilgeoirí na Seachtaine10 - Márta - 2017

Féach ar Seo !
Gaeilgeoirí na Seachtaine
10 - Márta - 2017    

Tuesday, 7 March 2017

Aifreann don gCóineartú/ Next Confirmation Mass


Beidh Aifreann don gCóineartú ar siúl ar an Domhnach seo chugainn, 12/03/2017. 
The next confirmation mass will take place next Sunday, 12/03/2017.

Friday, 3 March 2017

Gaeilgeoirí na Seachtaine 03 - Márta - 2017

Féach ar Seo !
Gaeilgeoirí na Seachtaine
03 - Márta - 2017Meabhrúcháin faoi Teist Súl / Reminder about Eye test

Beidh teist súl Naíonáin Shóisearacha ar siúl ar an gCéadaoin  8ú Márta 2017 ar scoil.
Junior Infants eye test will be on the 8th March 2017 at school.

Bricfeasta ar scoil! 10/03/'17

A chairde! 
Mar chuid de chéiliuradh Seachtain na Gaeilge tá sé ar intinn againn bricfeasta a bheith againn ar scoil Dé hAoine seo chugainn, an 10ú Márta 2017. An rud a deineadh gach bliain eile ná go dtógfadh na páistí a rogha arbhair bricfeasta ar scoil le babhla agus spúnóg agus go mbeadh an bainne ar fáil anseo ar scoil. Bíonn sé de nós againn €2 a lorg ó gach pháiste ar an lá seo agus ceannaíonn an scoil rud eigin deas leis an airgead san nó cabhraímíd le carthanacht éigin leis an airgead san. I mbliana ta sé i gceist againn an airgead a thabhairt do charthanacht atá ag cabhrú le páiste a bheidh ag freastal ar ár scoil an bhliain seo chugainn, Jayden Fuiréast, go bhfuil Cerebral Palsy air. Seans go bhfuil postaeirí feiscithe agaibh timpeall an bhaile mar gheall ar iarrachtaí eile a bhíonn ar siúl dó. 

Dear parents, 
As part of our Seachtain na Gaeilge activities we will be hosting a "Bricfeasta ar scoil" on Friday the 10th March 2017.  What we have done every other year is the children bring their chosen breakfast cereal, along with a bowl and spoon and we provide the milk. We ask that the children bring in €2 each and normally the school buys something extra with this money or else we donate it to a worthy charitable cause. This year we would like to done the proceeds to a charity associated with a boy who plans to attend this school in September '17, Jayden Forrest, who has Cerebral Palsy. Every chance you've seen various fundraising campaigns for him around the town.

Thursday, 2 March 2017

Éadaí Caillte & Faighte / Lost and found

Tá go leoir éadaí fágtha ar scoil le déanaí. Chun iad a fheiscint cliceáil ar an nasc thíos. Is féidir aon rud a bhailiú in oifig na scoile má's leats é.
There have been a lot of clothes left at the school recently. To view them, you can click on the link below. If anything is yours you can collect it at the school office.

Wednesday, 1 March 2017

Seachtain na Gaeilge

Clár ama do Sheachtain na Gaeilge
💚💚💚💚💚💚💚
1ú Mí Márta
Tús le Seachtain na Gaeilge
2ú Mí Márta
World Book Day: Na páistí gléasta suas
3ú Mí Márta
Seisiún Uirlisí Ceoil R4-6
Halla ag 13:00
6ú Mí Márta
Tráth na gCeist R1-6
7ú Mí Márta
Cluichí Clóis
8ú Mí Márta
Léitheoireacht Ghaeilge beirte

9ú Mí Márta
Óga Yoga 
10ú Mí Márta
Bricfeasta ar scoil €2 do Jayden
13ú Mí Márta
Seisiúin Amhránaíochta- Amhráin John Spillane

14ú Mí Márta
Cic fada
15ú Mí Márta
Léitheoireacht Ghaeilge beirte
Ealaín: Suathantais Lá ‘le Pádraig
16ú Mí Márta
Lá Glas €2
Céilí mór sa chlós, Dráma Rang 3, Mórshiúil
💚💚