Thursday, 2 March 2017

Éadaí Caillte & Faighte / Lost and found

Tá go leoir éadaí fágtha ar scoil le déanaí. Chun iad a fheiscint cliceáil ar an nasc thíos. Is féidir aon rud a bhailiú in oifig na scoile má's leats é.
There have been a lot of clothes left at the school recently. To view them, you can click on the link below. If anything is yours you can collect it at the school office.