Monday, 13 March 2017

Meabhrúcháin - Vaicsíniú Naí Shóisireacha / Reminder - Vaccination for Junior Infants

Beidh an Fhoireann HSE - vaicsíniú anseo sa scoil i gcóir Naíonáin Shóisireacha ar an Máirt, an 23ú Bealtaine 2017.
The HSE Vaccination Team will be here at school for Junior Infants vaccinations on Tuesday, 23rd May 2017.