Tuesday, 25 April 2017

R2 - Haca / 2nd Class - Hockey

Image result for free picture of hockey stick and ball
Beidh traenáil haca ag rang 2 ar an Déardaoin ar na dátaí seo a leanas:

27ú Aibreán 2017 (An Déardaoin bheag seo)
11ú Bealtaine 2017
18ú Bealtaine 2017
25ú Bealtaine 2017 (Bliots i Sáile)

Bígí cinnte, le bhur dtola, go mbeidh shin guards agus cosantóirí fiacla acu ar scoil ar na laethannta sin. Má tá madaí haca acu, tóg isteach iad chomh maith.

There will be hockey training for 2nd Class on the following Thursdays:

27th April 2017 (This Thursday)
11th May 2017
18th May 2017
25th May 2017 (Blitz at Sáile)

Please make sure that the children have shin geards and gum shields with them at school on those days. If they have hockey sticks, please bring them in also.