Thursday, 1 June 2017

Caillte & Faighte / Lost and found


Féach thíos. Beidh na héadaí srl seo ag du go dtí an siopa dara láimhe ar ball muna dtiocfaidh éinne chun iad a fháil ó oifig na scoile.
See below. These pieces of clothing etc. will be sent to the second hand shop soon if nobody claims them from the school office.