Thursday, 27 July 2017

Múinteoirí na bliana seo chugainn

A chairde,

An nuacht at a bhfuil sibh go léir ag feithimh le fada! Múinteoirí Ranga 2017/18

Naí Shóis - Siobhán Ní Núnáin
Naí Shins - Siobhán Ní Bhruacháin
Rang 1 - Eavan
Rang 2 - Mairéad
Rang 3 - Aodán
Rang 4 - Róisín
Rang 5 - Neasa
Rang 6 - Selina

Oid Speisialta: Michelle
                          Le líonadh
                          Le líonadh

Seo an socrú atá déanta go fóill. Más gá, seans go dtiocfaidh athrú beag ar an liosta seo ag braith ar líonadh folúntais agus an painéal. Tá dhá fholúntas le líonadh fós againn sa scoil.
Súil agam go bhfuil sibh ag haunt taitneamh as na laethanta saoire!

This is the allocation made to date. If necessary we may need to amend this list depending on recruitment and the panel that is in operation in Cork: we still have 2 positions to fill. I will of course keep you notified of any changes as soon as/if they happen.
I hope you're all enjoying the summer holidays!

Ag súil libh a fheiscint ar an 31ú!

Le gach dea-ghuí,
Sinéad