Thursday, 12 October 2017

Tuistí Naí Shóisearacha & R6 / Parents of Junior Infants and 6th Class

Foirm buí ón HSE i mhála scoile do leanbh inniu (12/10/2017). Líon isteach é le do thoil agus seol thar nais chuig an scoil.
There is a yellow form from the HSE in your child's school bag today (12/10/2017). Please fill in and return to the school.