Wednesday, 30 May 2018

CORPUS CHRISTI PROCESSION

Image result for corpus christi photos ireland

Our annual Corpus Christi Procession will take place next Sunday (3rd June) after 12.00 Mass. 
  
The procession will take the following route:

ROUTE OF THE PROCESSION
→ From the Church gate to Guardwell
→ On to Main Street
→ Left at Bank of Ireland
→ Left into Short Quay for Benediction
→ Exit Short Quay onto Barry’s Place
→ Left on to Pearse Street
→ Left on to Market Street
→ Right at Museum towards Assumption Terrace
→ Right on to Cork Street and back to the Church for Benediction

ORDER OF THE PROCESSION
An Altar Server with Cross will lead the Procession at the junction of Friar’s Street and Cork Street.
The First Communicants will gather behind the Altar Server with Cross.
The remaining Altar Servers will gather behind the Communicants and in front of the Canopy.
The Canopy for the Blessed Sacrament will be outside the main gate.
The Choirs will gather behind the Blessed Sacrament.
Followed by the Congregation.

On leaving the church the congregation will be reminded to exit by the upper gates to form the procession.

Boscaí Trócaire / Trócaire boxes

Image result for trocaire box 2018

Meabhrúcháin deirneach - má tá bosca sa bhaile agat fós le airgead ar bith ann, seol isteach go dtí an scoil é le do thoil.
One last reminder - If you still happen to have a trócaire box at home with any amount of money in it, please send it in to the school. 

Tuesday, 29 May 2018

Bráisléad faighte sa séipéal / Bracelet found in the church


Dearbháin / Vouchers


An mhiste le éinne iad seo a úsáid? - cuir glaoch ar an scoil. (Sprioc dáta 31/05/2018)
Anyone like to use these vouchers? - give the school a ring (Expiry date 31/05/2018)

Friday, 25 May 2018

Gaeilgeoirí na Seachtaine 25 - Bealtaine - 2018

Féach ar Seo !

Gaeilgeoirí na Seachtaine
25 - Bealtaine - 2018

Tuesday, 22 May 2018

Cluiche Ceannais Sciath na Scol 2018Cluiche Ceannais Iománaíochta Sciath na Scol 24/05/18 Déardaoin @1.30pm Páirc Uí Rinn V Ballynoe N.S.

Lucht Tacaíochta: Rang a 3-6 (Supporters)
Tá cead acu éide spóirt na scoile a chaitheamh agus bratacha srl a thabhairt leo (School tracksuit and blue and white flags, mascots etc.) agus uachtar gréine (sunscreen)
Bus ag fágaint (leaving school) ag a 12.15, ar ais ar scoil ag a 3 a chlog (returning to school at 3pm)


Foireann/Team
Bus ag fágaint ag a 12, ar ais ag a 3 a chlog (bus leaving at 12noon, back at school at 3pm) le Múinteoir Aodán agus Múinteoir Selina. 

Má tá tú ag tógaint do pháiste abhaile i ndiaidh an cluiche, abair leis an múinteoir atá i bhfeighil ar an ngrúpa ( If you are at the match and are taking your child home with you afterwards, please inform the following teacher on the day)

Rang a 3- Príomhoide Sinéad
Rang a 4- Múinteoir Róisín
Rang a 5- Múinteoir Neasa
Rang a 6- Múinteoir Johanna


Beir bua!Monday, 21 May 2018

Laethanta i gComhair Éadaí Spórt / Days for School Tracksuit

A thuismitheoirí,
Seo a leanas na laethanta dosna héadaí spórt.
Naí Bheaga - Rang 2 An Chéadaoin agus an Déardaoin.
Rang 3 - Rang 6 An Chéadaoin agus an Aoine.
Mo leithscéal ach níl rince gaelach á dhéanamh ag na páistí faoin láithir. Is é rince nua-aimseartha atá ar siúl acu.
Mairéad

Dear parents,
The following are the days for the school tracksuit
Junior Infants - Second Class Wednesdays and Thursdays.
Third Class - Sixth Class Wednesdays and Fridays.
My apologies but the children are not doing Irish Dancing at the moment. It is modern dance.
Mairéad

Bliots sa phobalscoil, Rang a 5

Ghlac rang a 5 ar fad páirt i mbliots iománaíochta agus camógaíochta sa phobalscoil ar an Aoine seo chaite 18/05/18.


Super Valu agus Coiste Baile Slachtmhara Chionn tSáile

Bhronn Super Valu agus Coiste Baile Slachtmhara crann úll orainn agus liathróidí peile! Bhí ár gCoiste glas ar bís. Céad míle buíochas leo. Thaispéanamar an ath-úsáid atá ar siúl againn sa scoil chomh maith. Rinne Naíonáin Bheaga teach spraoi as seana bhosca.

Kinsale Tidy Towns and Super Valu gave the school a lovely apple tree and some footballs. Our Green Squad are delighted. Our thanks to Super Valu and Kinsale Tidy Towns Committee. We showed them how we re-use materials to reduce waste. Naíonáin Bheaga made a playhouse using an old box. Friday, 18 May 2018

Gaeilgeoirí na Seachtaine 18 - Bealtaine - 2018

Féach ar Seo !
Gaeilgeoirí na Seachtaine
18 - Bealtaine - 2018


Previous Winners!

 

Thursday, 17 May 2018

Lá 2 sa Daingean- Turas Scoile Rang a 6

Cúpla pictúir eile ó thuras scoile Rang 6. Ag tnúth libh go léir a fheiscint amárach! I bhfad níos mó pictúirí fós le teacht! (Loads more pictures to follow on our return!)


Wednesday, 16 May 2018

Beannachtaí ó Chiarraí- Turas Scoile Rang 6

Seo roinnt pictúirí ón gcéad lá dár dturas scoile thar oíche i gCiarraí. Tá na páistí ag baint árd-taitneamh as, leis an ghrian ag taitneamh!

Monday, 14 May 2018

Rince Gaelach/Irish Dancing


A thuismitheoirí,
Beidh rince gaelach á thosú ag gach rang ar an gCéadaoin seo an 16ú Bealtaine 2018. Beidh ar na páistí éadaí spórt a chaitheamh gach Céadaoin anois. Beimid i dteangmháil libh faoin lá spórt eile a bheidh ag do pháiste.

Dear Parents,
Every class will be starting Irish Dancing this Wednesday the 16th May 2018. Your child will need to wear their tracksuit every Wednesday. We will be in touch to let you know of the other day for sport.

Friday, 4 May 2018

Gaeilgeoirí na Seachtaine 04 - Bealtaine - 2018

Féach ar Seo !
Gaeilgeoirí na Seachtaine
04 - Bealtaine - 2018


Previous Winners!