Tuesday, 4 September 2018

Oideachas Speisialta -Information Session


Gaelscoil Chionn tSáile Seisiún Eolais

Information evening on Special Education

10 Meán Fómhair 2018 ag 7.00in

Halla na Gaelscoile

Clár

- Módh Nua Solathair/New Model of Service

- Freastal na Scoile/ School Provision

- Rólanna & Freagrachtaí/Roles & Responsibilities

- Tástálacha/Assessments

- Clár Leitheoireachta Roinnte/Shared Reading Programme

Bígí linn! Fáilte roimh chách