Friday, 20 December 2019

Nuachtlitir na Nollag 2019



A Thuismitheoirí Dhil, 

Lean an NASC SEO chun Nuachtlitir na Nollag a léamh. Please click on this LINK to read this term's newsletter. 

Nollaig Shona daoibh agus Athbhliain faoi mhaise daoibh go léir. 

Príomhoide Sinéad




Gaeilgeoirí na Seachtaine 20.12.2019


Gaeilgeoirí na Seachtaine 13.12.2019


Ealaín na Nollag 2019

Ealaín na Nollag 2019










Thursday, 19 December 2019

Maidin Caife ar son Pobal Shiomóin / Coffee Morning in aid of the Simon Community

Bhí lá den scoth againn i Halla an Bhaile Dé hAoine seo chaite don mhaidin caife ar son Pobal Shiomóin. Bhí togha is rogha cácaí is rudaí deasa ar fáil ann. D'oibrigh Rang 5 agus Rang 6 go dian dícheallach idir bácáil, díol cácaí, tae agus caife a dhéanamh agus ar deireadh ag glanadh suas! Gan trácht ar carúil na Nollag a chanadh lasmuigh! Is féidir linn a bheith an-bhródúil astu. D'éirigh leo €3,600 a bhailiú do Phobal Shiomóin agus ceannóidh siad 200 mhála chodlata leis an airgead san. 
Rang 5 agus Rang 6 abú! I dteannta a chéile is treise sinn!
We had a fabulous time in the Temperence Hall last Friday for the Simon Community coffee morning. There was a huge spread of cakes and other nice things there. 5th and 6th Class worked really hard between baking, making tea and coffee and, finally, cleaning up! Not to mention singing Christmas carols outside! We can be very proud of them. They succeeded in raising €3,600 for the Simon Community and they will buy 200 sleeping bags with that money. Well done 5th and 6th Class! We're stronger together!

Monday, 16 December 2019

Abairtí I gcóir Cártaí na Nollag

Le gach Dea-Ghuí i gcomhair na Nollag 'is na hathbhliana
(With every good wish for Christmas and the new year)

Nollaig faoi shéan is faoi mhaise duit (daoibh) / Nollaig shona duit (daoibh)
(Happy Christmas to you (ye))

Síocháin na Nollag inár measc
(May the peace of Christmas be among us)

Nollaig Shona agus Athbhliain faoi mhaise
(Happy Christmas and a prosperous new year)

Guímíd Nollaig Shona agus Athbhliain faoi mhaise dár gcustaiméirí go léir.
(We pray that you will have a happy Christmas and a prosperous new year to all our customers)



Wednesday, 11 December 2019

Rang a 6 - Turas go Dún Chathail (6/12/2019)

Bhain rang a 6 an-taitneamh as an turas chuig Dún Chathail an Aoine seo chaite (6/12/2019)!

Friday, 6 December 2019

Monday, 2 December 2019

Tá na 'Folens Christmas Annuals' tar éis tagtha chuig na scoile! - le cheannach san oifig, €4 an ceann.
The 'Folens Christmas Annuals' have arrived at the school! - for sale in the office, €4 each.

Naíonáin Shóisearacha agus Shínsearacha (Junior and Senior Infants):
Súgradh & peann luaidhe saor in aisce (free pencil)

Rang 1 & 2:
Spraoi & peann luaidhe saor in aisce (free pencil)

Rang 3 & 4
Siamsa & peann saor in aisce (free pen)

Rang 5 & 6
Sonas & peann saor in aisce (free pen)

Folens Christmas Annuals - €4 - Oifig na Scoile (School Office)

Friday, 29 November 2019

Monday, 25 November 2019

Ceardlann Lego / Lego Workshop

Tháinig www.learnit.ie chuig na scoile an Déardaoin agus an Aoine seo caite chun ceardlann Lego a dhéanamh le gach rang mar chuid don ceiliúradh  i gcomhair Seachtain Eolaíochta. Bhain gach rang ard taitneamh as. Seo roinnt grianghrafanna do Naíonáin Bheaga.

www.learnit.ie came to the school last Thursday and Friday to do Lego workshops with every class. This was part of our celebrations for Science Week. Every class thoroughly enjoyed it. Here are some photos of Naíonáin Bheaga.









Gradam na mBailte Slachtmhara/Kinsale Tidy Towns Schools' prize


Bhuaigh an scoil duais don iarrratas a chuireamar isteach go dtí an Coiste na mBailte Slachtmhara, ag taispeáint an dea-oibre atá ar siúl ag na páistí leis an mbrat glas. Chuaigh an Coiste Glas chun an duais a bhailiú ar an Déardaoin. Tá a lán oibre deanta acu le bithéagsúlacht a fhorbairt i dtimpeallacht na scoile, caomhnú fuinnimh a chur chun agus i ngáidrín na scoile. Tá comhghairdeas tuillte ag gach duine!


Gaelscoil Chionn tSáile have been awarded a prize by the Kinsale Tidy Towns committee They are impressed with all the work the pupils have been doing to be environmentally friendly. The Green Schools committee went to collect the prize on Thursday. The Green Schools committee have done a lot of work to promote biodiversity, to raise energy awareness and in the school garden as well as many other projects. This award is a great achievement, well done to all involved. 

Friday, 22 November 2019

Wednesday, 20 November 2019

Seachtain Eolaíochta i Naíonáin Mhóra

Bhain Naíonáin Mhóra sár-taitneamh as Seachtain Eolaíochta na hÉireann ón 11-17ú Samhain 2019!








Friday, 15 November 2019

Thursday, 14 November 2019

Cuairt Mícheál D. Ó hUiginn 14/11/19

Bhí an t-ádh le roinnt páistí ó rang a 6 dul chuig an bPobal Scoil inniu chun fáilte a chur roimh
Uachtarán na hÉireann go Chionn tSáile

Some children in 6th class were lucky to go to the Community School today to welcome the President of Ireland to Kinsale!



 

Seachtain Eolaíochta na hÉireann 2019









Bhí an-lá ar fad ag ranganna a 3 agus a 4 i Réadlann Carraig Dubh, ag céiliúradh Seachtain Eolaíochta na hÉireann 2019. Rinneadar ceardlann roicéid.

3rd and 4th class had great fun at Blackrock Castle Observatory. They completed a rocket workshop as part of our celebrations of Science Week 2019. 

Tuesday, 12 November 2019

Lá Amach Rang a 6 ar an 12/11/19

Bhí lá iontach ag rang a 6 ar an 12/11/19. Bhaineamar an-taitneamh as 'Farmer Pat' a thaispeán na hainmhithe go léir don scoil. Bhí lá iontach againn sa Mharagadh Shasanach i gCorcaigh. Bhí lón álainn againn sa Blue Haven agus ceacht den scoth ó Pearse ón Bullman sa phoball scoil. Thaispeán sé dúinn conas Thai green curry a dhéanamh!

Rang a 6 had a great day on the 12/11/19. We really enjoyed our time with 'Farmer Pat' who showed the animals to the school.We had a great time in the English Market in Cork. We had beautiful lunch in the Blue Haven and had an excellent cooking lesson from Pearce from The Bullman in the pobal scoil. He showed us how to make a Thai green curry!

Buíochas mór chuig Ciaran ón Blue Haven agus Tomás ó Actons as an obair agus eagrú go léir!

Huge thanks to Ciaran from the Blue Haven and Tomás from Actons for the work and the organisation!

More photographs here https://www.facebook.com/kinsalegoodfoodcicle/