Tuesday, 8 October 2019

AONACH LEABHAR NA SCOILE / SCHOOL BOOKFAIR

primary-2-1905184.jpg (715×455)

Dé Máirt 08/10/2019 go dtí an Déardaoin 10/10/2019
08.30 - 8.50 r.n.
1.30 - 3 i.n.
I rang Naíonáin Shóisireacha

Tuesday 08/10/2019 to Thursday 10/10/2019
08.30 - 08.50 a.m.
1.30 - 3 p.m.
In Junior Infants' classroom