Thursday, 30 January 2020

Vex Robotics 2020


Vex Robotics:

Ghlac Ranganna a 5 agus a 6 páirt sa chomórtas Vex Robotics le déanaí, a bhí ar siúl i CIT ar an 16/01/'20. D'eirigh go hiontach linn sa chomórtas. Shroicheamar an chluiche cheannais don chéad uair.

Fuaireamar árd-mholadh ó EMC as an tionscadal a rinneamar, bhí sé bunaithe ar phlaisteach san fharraige agus tá sé á thaispeaint againn anois in aice le oifig Hilda má ta suim ag aon tuismitheoir féachaint air.
Táimid fíor bhuíoch as an gcomhairle go léir a thug an phobal scoil dúinn go háirithe na h-iar dhaltaí Gaelscoil Chionn tSáile a bhí ag cabhrú linn! Ár mbuíochas chomh maith le múinteoirí Jennifer and Aodán as ucht a gcuid oibre. 


5th and 6th class participated in Vex Robotics competition recently in CIT. Both teams did very well and reached the final. We received high praise from EMC for our written project also, which is now on display outside the school office for parents to view if they wish. 
We are grateful to the Community school and especially our former pupils for providing extra support to us with our robots. Our thanks also to múinteoirí Jennifer and Aodán for all their work. 

Maith sibh Ranganna a 5 + 6!
Gaelscoil Chionn tSáile Abú!