Wednesday, 12 February 2020

Spotlight on Irish language resources for parents. Is féidir libh!

Spotsolas ar acmhainní Gaeloideachas: Spotlight on Irish for ParentsGaeilge don Naíonra agus Déan Comhrá

A chairde, 
Tá na hacmhainní seo ar fáil le cabhrú libh cur le bhur gcuid Gaeilge. B’fiú go mór eolas a roinnt faoi na hacmhainní thíos atá ar fáil ó Gaeloideachas:

Dear parents, 
Here are some resources available to help you improve your own Gaeilge. They're well worth checking out through the Gaeloideachas website or by following the links below.

Gaeilge don Naíonra  Cé gur forbraíodh an suíomh i dtosach le díriú ar riachtanais teanga mhúinteoirí naíonra, tá scoth na n-acmhainní air is féidir le tuismitheoirí a úsáid chun cur lena stór focal ar ainmhithe, bia, clann, éanlaithe, na séasúir agus go leor eile. Tá go leor liostaí agus sleamhnáin PowerPoint air a d’fhéadfadh an scoil a chur abhaile chun níos mó Gaeilge a spreagadh sa bhaile. Tá amhráin dheasa do pháistí óga ar roinnt de na sleamhnáin nó is féidir le tuismitheoirí triail a bhaint as cuid de na tráthanna ceist (quizlet). Is é naionra an pasfhocal le rochtain a fháil orthu. Bain triail as! 
-Originally produced as support for teachers in Irish language pre-schools, it is also a fantastic source of Irish vocabulary for parents to build on their own bank of words with lists of animals, foods, family, birds, seasons among other useful themes. There's lots of fun things to do and some nice songs you can sing at home with preschoolers to encourage more use of Gaeilge at home. "naoinra" is the password to gain access to these resources. Give it a go and see what you think! 

IrishForParents Bíonn an-tóir i gcónaí ar an suíomh seo. Tá na hacmhainní foghlama anseo go hiomlán dírithe ar riachtanais an tuismitheora agus pléitear téamaí ar nós an páiste, an tuismitheoir, an baile, an scoil, agus cúrsaí bia agus sláinte. Tá tascanna éisteachta, cuardach focal, cluichí agus cuir i láthair ann le cur le leibhéal Gaeilge agus muinín an tuismitheora.
-This is always a popular site for parents. All the resources on this site are aimed at the needs of parents of Irish -medium education school go-ers with themes like the child, the parent, at home, in school, food and health. There are listening tasks, wordsearches, games and presentations on the site that will help every parent, regardless of their level of Gaeilge.

DeanComhra Tá an leabhrán seo lán le foclóir úsáideach agus frásaí simplí do thuismitheoirí atá ag iarraidh níos mó Gaeilge a shní isteach ina saol laethúil. Má tá an tuismitheoir ag iarraidh teacht ar bheannachtaí le húsáid le tuismitheoirí eile, nó frásaí do nótaí chuig an múinteoir ranga, frásaí Gaeilge le moladh a thabhairt dá bpáiste, tiocfaidh siad ar leaganacha Gaeilge in Déan Comhrá. Tá cóipeanna crua ar fáil do thuismitheoirí tríd scoileanna a bhfuil ballraíocht acu le Gaeloideachas. 
Tabhair cuairt ar Rannóg na dTuismitheoirí ar shuíomh Gaeloideachas. Gaeloideachas Parents Page

-This is the online version of the book "Déan Comhrá" -for parents who would like to get more Irish into their daily lives. If you'd like to learn ways to greet other parents, to compose a note to the class teacher or to simply praise your child in Irish this is the book for you. There are hard copies of this book available and may be ordered through the school. Check out the parents' section of the Gaeloideachas site by clicking the link above.