Thursday, 19 March 2020

Dúshlán Lego Lá 1

 Féach ar seo! Rinne Séamus (N.Mh) teach álainn! 


 

Comórtas Scríbhneoireacht / Short Story Competition

Chuir scríbhneoir, John Boyne, comórtas scríbhneoireacht ar siúl do pháistí nuair atá siad sa bhaile faoi láthair. Lean an nasc chun níos mó sonraí a fháil:

https://johnboyne.com/short-story-competition/
Writer, John Boyne, is running a short-story competition while children are at home from school. Follow the link above for more details.

Go n-éirí libh!

Wednesday, 18 March 2020

Dúshlán Lego Lá 2 - Bád a snámhann

Maith sibh!!!

Bhí na innealtóirí ag obair go dian inniu ag cruthú bád a snámhann.  

The engineers were hard at work today creating a boat that floats!

Lá ‘le Pádraig 2020

A chairde,
Tá súil agam gur bhain sibh taitneamh as Lá ‘le Pádraig inné. Seo físeán do chailín i Rang 5 agus a beirt deirfiuracha -iarscoláirí Ghaelscoil Chionn tSáile - ag seinnt ceoil inné. Tá súil agam go mbaineann sibh taitneamh as. Go raibh míle maith agaibh, muintir Uí Chrualaíoch.

Dear parents,
I hope you all had a pleasant St Patrick’s Day. Here’s a video of one of our 5th class pupils and her two sisters -past pupils of Gaelscoil Chionn tSáile -playing some beautiful music yesterday - Amazing Grace leading into Inis Oírr. I hope you enjoy it as much as I did. Go raibh maith agaibh do mhuintir Uí Chrualaíoch.

Sinéad Ní Mhurchú


Tuesday, 17 March 2020

Agus an aimn nua ná.....

Neadar!

Maith thú Cian Mac Cárthaigh, Naí Mhóra!


Dúshlán Lego

Lá Fhéile Pádraig sona dhaoibh!

Tá dúshlán nua againn daoibh! Táimid ag tosnú le "Lá 1" inniu (17/3/20). Ná déan dearmad grianghraf a roinnt liomsa! Bainigí taitneamh as!
Monday, 16 March 2020

Nathair nimhe

Le cúpla seachtain anuas, chaith roinnt páistí am ag obair ar an nathair nimhe seo le Múinteoir Siún. Nach bhfuil sé ar fheabhas?! Ní bheidh deis aige dul sa mhórshiúl i mbliana, ach

“Beidh lá eile ag an bPaorach!”


An feidir libh cabhrú linn ainm a chur air? Seol ríomhphost chugam (siun@gaelscoilchionntsaile.ie) le bhur smaointí roimh meánlae amárach, Lá le Pádraig, agus piocfaidh na múinteoirí an aimn is fearr. Go néirí libh!For the last few weeks, children have been working on this snake with Múinteoir Siún. Isn't is fantastic?! He won't have a change to participate in the the parade this year, but we'll rise again!

Can you help to name him? Email me (siun@gaelscoilchionntsaile.ie) with your ideas before midday tomorrow, St. Patrick's Day, and the teachers will pick the best entry. Good luck!


 

Wednesday, 11 March 2020

Comórtas Ealaíne Lá 'le Pádraig/ Art competition results

Maith sibh leis na páistí uile a chuir isteach ar an gcomórtas ealíne Lá 'le Pádraig Chionn tSáile. D'eirigh le go leoir paistí duaiseanna a bhaint amach sna rannóga éagsúla mar a fheiceann sibh thíos. Chomhghairdeas le Seán Ó Ciardubháin Naí Mhóra, Anna NIc Aodha (Naí Mhóra) Aoife Ní Fhearghusa (Rang 4) Alanna Nic Ghiolla Phádraig (R6) agus Mia Nic an Easpaig (R2) Chomhghairdeas abhalmhór áfach le Phillipa Nic an Taoisigh (R6) a bhuaigh an comórtas iomlán! Táimíd millte leis na healaínteoirí uile atá againn sa Ghaelscoil. Gaelscoil Chionn tSáile abúúúú! 

Well done to all the children who participated in the Kinsale St Patrick's Day art competition. We had some winners in a few of the categories! Congratulations to Seán Ó Ciardubháin and Anna Nic Aodha from Senior Infants, Aoife Ní Fhearghusa (4th class) Alanna Nic Giolla Phádraig (6th class) and Mia Nic an Easpaig (Rang 2). A huge congratulations to Philippa Nic an Taoisigh, 6th class, whose entry was the overall winner of the whole competition! We're blessed to have so many budding artists in Gaelscoil Chionn tSáile. Gaelscoil Chionn tSáile abúúúúú!

11/03/20 Seachtain na Gaeilge

Bhain na ranganna ar fad árd-taitneamh as píosa spraoi inniu, ag imirt cluiche biongó Gaeilge.

Seo roinnt pictúir:Chuir roinnt ranganna isteach ar chomórtas náisiúnta le haghaidh Seachtain na Gaeilge comh maith- seo Naíonáin Mhóra lena bpictúir bunaithe ar "Gaeilge i mo bhaile féin."
Táimid ag tnúth go mór le Zumba trí Ghaeilge amárach!


GO RAIBH MAITH AGAIBH! Aonach na Leabhair/ Scholastic Book FairÁr mbuíochas le gach tuismitheoir a thug tacaíocht don Aonach na Leabhair i mbliana. Bhí €1170 againn le caitheamh le leabhair leabharlainne. 
Our thanks to all the parents who supported this year's Scholastic Book Fair. We raised €1170 and we now have lots of new books for our classroom libraries. 

Tuesday, 10 March 2020

Seachtain na Gaeilge: Nuacht ó Rang 5

Bhí lá iontach ag na buachaillí ag an mblitzchomórtas iománaíochta i Sáile inniu! D'éirigh leo an craobh a bhuachaint. Bhíomar comh bródúil astu 😀

The boys had a brilliant day at a hurling blitz in Sáile today. They won the league. We were so proud of them 😀
Bhí tráth na gceist againn comh maith le haghaidh ár gceiliúradh Seachtain na nGaeilge. Bhí sár spraoi againn.

We had a table quiz too as part of our celebrations of Seachtain na Gaeilge. We had lots of fun.Monday, 9 March 2020
Táimis an-tógtha le Seachtain na Gaeilge anseo i Rang 1. Inniu, bheartaíomar chun dán a scríobh faoin scoil!

We've really been enjoying 'Seachtain na Gaeilge' here in first class. Today we decided to compose a poem about the school!

Fáilte romhat 
go dtí Cionn tSáile
Déanaimid, i gcónaí, 
an obair is áille!

Labhraimid Gaeilge
an t-am go léir
Is breá linn spóirt
Agus ag imirt ar an bhféar!Friday, 6 March 2020


Bainimid an taitneamh as seisiún tráth na gceist anseo i nGaelscoil Chionn tSáile agus is aoibhinn le gach éinne Tráth na gCeist mar chuid de Seachtain na Gaeilge! Ghlac Rang 2 páirt i dTráth na gCeist inniu mar chuid dár n-imeachtaí chun Seachtain na Gaeilge a cheiliúradh!

We here in Gaelscoil Chionn tSáile greatly enjoy a good quiz and especially a quiz as part of Seachtain na Gaeilge! Today Rang 2 participated in a table quiz as part of our activities to celebrate Seachtain na Gaeilge!

Gaeilgeoirí na Seachtaine 06.03.2020 !

An raibh a fhios agaibh gurb iad na beacha a dhéanann an triú cuid dár gcuid bia a phailniú? Faraor tá 30 % de na beacha anseo in Éirinn I mbaol! Le deanaí fuaireamar pacáiste Sábháil na Beacha ó Supervalu Ireland! Tá Supervalu ag déanamh a seacht ndícheall chun todhchaí na bithéagsúlachta in Éirinn agus na beacha a shabháíl. Táimid ag bailiú na cártaí ó Supervalu chun cabhrú linn an cairt bhailiúcháin don bhalla a líonadh! Nuair atá an chairt líonta againn d'fhéadfaimis cur isteach ar chuid de chiste 50,000 a bhuachaint. Bigí ag faire amach do na cártaí nuair atá sibh ag siopadóireacht!

Did you know that bees pollinate a third of our food? unfortunately 30% of the bees in Ireland are in endangered! This week we received a Save the Bees package from Supervalu Ireland! Supervalu are doing excellent work to save Ireland’s Bees and biodiversity. As part of the package we are collecting cards from Supervalu to help fill a wall chart. Once the chart is full we can apply to win a share of 50,000 for our school! If you are shopping and get these cards, bring them into school to add to our collection chart!
 Image result for bees supervalu
Comhghairdeas le buachaillí agus cailíní Rang a Cúig a ghlac páirt i gcomórtas sacair FAI le déanaíD'éirigh go han-mhaith leo, chuaigh dhá fhoireann go dtí na cluichí leathcheannais. Nách iontach an éacht a dhéan siad!

Congratulations to the boys and girls of Fifth Class who participated in the FAI soccer competition lately. They did the school very proud with two of the teams going to the semi-finals!  Nách iontach an éacht a dhéan siad!
Wednesday, 4 March 2020

Ceardlann Drumadóireachta 2020

Bhí deis ag gach rang páirt a ghlacadh i gceardlann drumadóireachta as Gaeilge. Bhaineadar súp as!Tuesday, 3 March 2020

Seachtain na Gaeilge i Rang 5 3ú Márta 2020

Táimid ag baint an-taitneamh as Seachtain na Gaeilge go dtí seo!! Inniu chuireamar agallamh ar a chéile faoi na cláracha teilifíse is fearr linn.Bhí rince ghaelach againn le Nicola comh maith. Foghlaimímid go leor rudaí nua uaithi gach seachtain.