Wednesday, 4 March 2020

Ceardlann Drumadóireachta 2020

Bhí deis ag gach rang páirt a ghlacadh i gceardlann drumadóireachta as Gaeilge. Bhaineadar súp as!