Friday, 29 May 2020

SprAoine 1- Lá Ealaíne- Féach ar an bhfís seo!Féach ar an ealaín ar fad a bhí déanta ag ár bpáistí! Táimid thar a bheith brodúil asaibh go léir. Ná déan dearmad chun do phictúir spóirt a sheoladh chuig do mhúinteoir inniu!

(Look at all the wonderful art that our pupils created! We are so proud of you all. Don't forget to send your Sports Day pictures to your class teacher too!)Link/ NASC: ANSEO- Google Drive

Wednesday, 27 May 2020

Dé SPRAOIne ! Lá Ealaíne 22/05/'20Seo samplaí do roinnt ealaín a rinne rang a 4 Dé SPRAOIne seo caite! 
These are some examples of the lovely art that Rang a 4 produced for last week's FUN FRIDAY Art day! (22/05/'20)


Tuesday, 26 May 2020

Dé SPRAOIne Fun Friday- Lá Spóirt - 29/05/2020


Tá gach duine ag traenáil go dian!

Monday, 18 May 2020

Rang a 2 sa bhaile

Táim an-bhródúil as an obair iontach a rinne rang a 2 an tseachtain seo. Cóiméad suas é rang a 2! Rinneamar tionscnamh bunaithe ar contaetha na hÉireann, bhí páistí ag foghlaim faoin spás agus ag obair go dian ag scríobh agus ag bácáil
I am so proud of the amazing work Rang a 2 have completed this week. Keep it up Rang a 2! We did a project on some of the counties of Ireland, some children were learning about space and working hard writing and baking! 

Múinteoir Alex

Físeán- linkTaidghe ar chontaetha na hÉireann.

Tá taighde iontach ar siúl i Rang a 2 ar chontaetha na hÉireann. Tá sár-iarracht déanta acu! 

Rang 2 have been doing lots of brilliant research on the counties of Ireland recently. They have done great work! 


Saturday, 16 May 2020

Teachtaireacht do Rang a do!


Dé Sathairn 16 Bealtaine 2020

Bhí Céad Chomaoineach Rang 2 eagraithe don lá inniu ach faraor cuireadh siar é mar go bhfuilimid sa bhaile ag fanacht slán. Táimid go léír ag smaoineamh ar buachaillí agus cailíní Rang 2 inniu go speisialta. Beidh ceiliúradh na sacraiminte againn amach anseo le cúnamh Dé
Tá an tAthair Roibeárd agus gach duine i nGaelscoil Chionn tSáile ag tnúth go mór libh a fheiceáil go luath. Mar a deir an seanfhocal ‘beidh lá eile ag an bpaorach’ agus beimid ar fad ag súil le ceiliúradh le Rang 2 ansin!

Today Rang 2 would have undertaken the sacrament of An Chéad Chomaoineach, it has been postponed as we are all at home staying safe. We are all thinking of the boys and girls of Rang 2 today especially. We really look forward to celebrating the sacrament with you in the future. 
Fr Robert and all at Gaelscoil Chionn tSáile are looking forward to seeing you soon. As the seanfhocal says ‘beidh lá eile ag an bpaorach’ and we’ll all be excited to celebrate with Rang 2!Thursday, 14 May 2020