Friday, 14 May 2021

Seachtain Folláine 2021

 

Rinneamar ceiliúradh ar Seachtain Folláine an tseachtain seo caite mar chuid den ar n-iarrachtaí don Brat Amber. Gach lá d’fhéachamar ar téamaí difriúla cósúil le Cáirdeas, Buíochas, Aireachas agus Aclaíocht agus Bia Sláintiúla.

Mar cuid den ócáid chaitheamar deich nóiméad gach maidin ag dathú agus d’éistíomar le ceol. Scríobhamar cártaí do dhaoine chun buíochas a ghabháil leo. Rinneamar ceacht lasmuigh sa ghrian. Fuaireamar cuairt ó K.Y.S.S a labhair linn faoi na rudaí a dhéanann siad do dhaoine óige i gCionn tSáile. Chaitheamar éadaí buí ar an Aoine agus bhailíomar airgead ar son Pieta House agus K.Y.S.S. Rith gach duine 1km timpeall na scoile agus ghlacamar páirt i gcúrsa bac. Chun críoch a chur leis an ócáid bhlasamar go leor torthaí agus glasraí deasa. Bhí spraoi iontach againn ar fad.

 

Last week we celebrated Seachtain Folláine as part of the school’s efforts to gain our Amber Flag. Each day we looked at different themes such as Friendship, Gratitude, Mindfulness, Exercise and Healthy Eating.

As part of the celebrations we spent ten minutes each day colouring and listening to music. We wrote thank you cards to people. We enjoyed classes outside in the sun. We were visited by K.Y.S.S who explained what they do for young people in Kinsale.  On Friday we all wore yellow clothes and raised money on behalf of Pieta House and K.Y.S.S. We all ran 1km around the school and participated in an obstacle course. At the end of our celebrations we tasted lots of different fruits and vegetables. We had lots of fun.