Thursday, 16 March 2023

Comhghairdeas Gaeilgeoir na Seachtine

Gaeilgeoir na Seachtine

☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘


 15/03/2023
☘☘☘☘☘☘

Tuesday, 14 March 2023

Ceardlann 'Leave no Trace' i Rang a 5

 Ár mbuíochas le Sinéad Pollock Orr a rinne ceardlann le Rang a 5 'Leave no trace.' Bhí a lán gníomhaíochtaí agus cluichí i gceist agus bhain siad árd taitneamh as. 

Our thanks to Sinéad Pollock Orr who did a 'Leave no Trace' workshop with Rang a 5. There were many activities and games involved and the páistí really enjoyed it.
Friday, 10 March 2023

Caifé Gaelach


☘☘☘☘☘ Go raibh maith agaibh go léir a tháinig amach chun Seachtain na Gaeilge a chéiliúradh linn i Halla an Bhaile ar an nDéardaoin, (9/3/23) in ainneoin an bháisteach ar fad! Comghairdeas lenár bpáistí iontacha a rinne na cácaí, an tae agus caife, a mhúin Gaeilge leis na cuairteoirí, a rinne postaeir agus a mhaisigh an áit! Tá súil againn gur bhain sibh taitneamh as! ☘☘☘☘☘ 


Thanks to all who came out to celebrate Seachtain na Gaeilge with us in the Temperance Hall on Thursday- despite all the rain! Well done to all the fantastic pupils who made the cakes, the tea and coffee, that taught some Irish to our visitors and decorated the hall so well! We hope you all enjoyed it! 

Tráth na gCeist Comhar Creidmheasa

 Thar an deireadh seachtaine bhí an babhta ceannais tráth na gCeist Comhar Creidmheas ar siúl. D'éirigh go h-iontach lenár bhfoireann. Maith Sibh!Cic agus Poc Fada, Seachtain na Gaeilge 2023

Seo iad buaiteoirí an Cic Fada agus an Poc Fada. Bhain gach rang taitneamh as an dúshlán. 

Seachtain na Gaeilge 2023- filíocht agus bricfeasta ar scoil
SEACHTAIN NA GAEILGE 2023Ag scríobh dánta i Rang a 3
Bricfeasta ar scoil! Bhain ranganna a 1 agus a 2 árd taitneamh as. 

 

RANGANNA a 5 agus a 6 ag céiliúradh seachtain na Gaeilge 2023
Wednesday, 8 March 2023

FAI Sacar 8/3/2021 Cailíní

 

Bhí lá iontach againn i gCarraig Uí Leighin. Shroicheamar chluiche leathcheannais! Bhaineamh an-thaitneamh as! Míle buíochas leis na tuismitheoirí a thug síob dúinn ar an lá - táimid fíor-bhuíoch!

We had a great day out in Carrigaline. We reached two semi finals! We really enjoyed it! Big thank you to the parents who drove us there and back today - we are extremely grateful!
Seachtain na nInnealltóirí 2023!
Bhí t-áth le daltaí Gaelscoil Chionn tSáile ceardlann innealltóra íontach speisiúla a fháil ó Coiste na Tuismitheoirí. D'fhoghlaimíomar go leor faoi na sórt postanna agus tascanna a dhéanann innealltóirí, Ansin rinneamar ár dturgnamh féin ag úsáid ár scileanna nua. Bhaineamar sár taitneamh as. 😁


The students of Gaelscoil Chionn tSáile were very lucky to have had an engineers workshop from the Parents Association recently. We learnt about the work of an engineer and the types of jobs that they have. Then we conducted our own experiments using all of the new skills that we learned. We really enjoyed it. 😁 

Monday, 6 March 2023

Caife Gaelach - Déardaoin 9ú Márta ó 9.30 - 12 ~ Coffee Morning


Please come along to practice your Gaeilge and enjoy a cup of tea/coffee 

for Seachtaine na Gaeilge!

Thursday 9th March

Friday, 3 March 2023

Comhghairdeas ~ Gaeilgeoir na Seachtaine

 

Comhghairdeas

Gaeilgeoir na Seachtaine


03/03/2023

Thursday, 2 March 2023

Caifé Gaelach - 9ú Márta

 


Please come along to help us celebrate 

Seachtaine na Gaeilge

Wednesday, 1 March 2023

Imeachtaí Sheachtain na Gaeilge 2023


                                         Seachtain na Gaeilge 2023


Céadaoin 

1/3/23

-Bricfeasta ar Scoil ag éisteacht le ceol Gaelach

( Breakfast in school, listening to traditional Irish music)


Déardaoin

 2/3/23

-Amhráin Traidisiúnta a fhoghlaim - Beidh Aonach Amárach & Amhrán na bhFiann. 

( Learning Traditional songs)


-Lá Náisiúnta na Leabhar - Dearbháin á thabhairt amach


Aoine

 3/3/23

Comórtas Ealaíne bunaithe ar Seanfhocail.

Siúltáin scoile á mhaisiú leo.

( Art competition based on Traditional Irish Proverbs)   

Luan

 6/3/23

Maidin Filíochta- Taitneamh a bhaint as éisteacht le filíocht

Filíocht a chumadh, pictiúr a tharraingt chun dul le filíocht srl.

( Poetry morning)

Máirt 

7/3/23

Cic fada sa ghort! ( ag brath ar aimsir)

Céadaoin 

8/3/23

Dráma - Cochaillín Dearg á chur ar siúl ag Cois Laoi do ranganna  Naí - Rang a 2 . 

( Production of Little Red Riding Hood for Junior Infants - 2nd class)


Banna Ceoil Scoile ag seimn sa chlós @11 

Déardaoin 9/3/23

Caife Gaelach!  Caife Gaelach ar Oscailt i Halla an Bhaile óna 9.30am - 12 Meán Lae. Fáilte roimh chách - úsáid cúpla focal 🙂

Aoine 

10/3/23

Ceardlann Dúchais do Ranganna 3 & 4

(Archeology workshop) 

Luan

13/3/23

Ealaín Lá Fhéile Pádraig - gach páiste ag déanamh suaitheantas.

( Badge Making)


Tráth na gCeist 2-6

( quiz)


Cartúin Naí - Rang 1 

Máirt

14/3/23

Seisiún Traidisiúnta - Tuismitheoirí Mary McCague agus Róisín Ní Shúilleabháin chun Seisiún Ceoil a chur ar siúl dúinn le Múinteoir Siún. 

Céadaoin

15/3/23

Lá Glas - Paráid sa chlós @ 11 - Duais don rang is mó gléasta suas i nglas… (go cruthaitheach!) Déardaoin

16/03/23

Traenáil Sorcas Naí Shó - Rang a 6

(Circus Act Training)


Monday, 27 February 2023

Comhghairdeas lenár Máistrí Ficheall!

Maith sibh agus comhghairdeas lénar fhoireann ficheall a bhuaigh an chomórtas i Droichead na mBandan cúpla seachtain ó shin! Thangamar sá chéad áit sa 'Masters Section' (Rang 5 agus 6) agus sa dara áit i 'Budding Masters' (Rang 3 agus 4)!

Well done and congratulations to our chess team who won their Masters Competition a few weeks back in Bandon! We came in first place in the Masters Section (Rang 5 agus 6) and we came second in our Budding Masters Section (Rang 3 agus 4)!

 


 Dúshlán mór taistil! Big travel challenge!!

 


Friday, 24 February 2023

Gaeilgeoir na Seachtaine 24/02/2023

 


Comhghairdeas!!

Gaeilgeoir na Seachtaine24/02/2023

Thursday, 23 February 2023

Bliots Sacar FAI 23/2/2023

Bhí lá iontach againn i gCarraig Uí Leighin. Shroicheamar dhá chluiche leathcheannais! Bhaineamh an-thaitneamh as! Míle buíochas leis an mBainisteoir Evan freisin as an gcabhair ar an lá!

We had a great day out in Carrigaline. We reached two semi finals! We really enjoyed it! Big thank you to Manager Evan also for the help on the day!

 

Wednesday, 15 February 2023

Comhar Creidmheasa First South, Education Grant

 Ár mbuíochas le FIRST SOUTH CREDIT UNION a thug an deontas oideachais dúinn inniu. 

Our thanks to First South Credit union who generously donated an education grant to us today. 

Monday, 13 February 2023

Na Máistrí Fichille 13/2/2023 (Chess Club 2023)

Maith sibh go léir lenár gclub fichille a bhí ag imirt ficheall inniu i nDroichead na Bandan! Bhí siad go hiontach agus bhaineamar go léir an-thaitneamh as an lá! Míle buíochas as na múinteoirí a chabhraigh leis an gclub fichille a eagrú agus an mheantóireacht i mbliana.

Huge well done to our chess club that played excellent chess today and above all had a great day out at our competition in Bandon! They all thoroughly enjoyed it! Thank you to the teachers who helped organise and mentor the chess club this year.


 

Rang a 3 Blitz Peile

Maith sibh buachaillí Rang a 3 a d'imir go hiontach sa blitz an seachtain seo chaite! Tháinig siad sa dara áit!

Maith sibh go léir!Coffee Morning - Tuesday 14th Valentines Day

 

💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖
💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖

Friday, 10 February 2023

Comhghairdeas! Gaeilgeoir na Seachtaine

 

Comhghairdeas!
Gaeilgeoir na Seachtaine
10/02/2023Friday, 3 February 2023

Gaeilgeoir na Seachtaine 03/02/2023

 

Comhghairdeas
Gaeilgeoir na Seachtaine
03/02/2022

🍿🍿🍿🍿🍿🍿🍿🍿🍿🍿🍿
Wednesday, 1 February 2023

Cake Sale / Maidin Caife 14/02/2023 in aid of the Cork Simon Community

 


🙌📗 Comghairdeas lenár bpáistí cliste!!! Tráth na gCeist- Comhar Creidmheasa 2023/ Credit Union Quiz📗🙌Táimid comh-bhrodúil as ár scoláirí ar fad a ghlac páirt sa bhabhta áitiúil don tráth na gceist 'Comhar Creidmheasa agus d'eirigh go hiontach leo!! Fuair foireann amháin an chéad áit sa chomórtas!!! Beidh an fhoireann seo ag dul ar aghaidh go dtí an chéad babhta eile go luath- go n-eirí leo! 

(We are so proud of all our students who took part in the local round of the Credit Union quiz in Cork International Airport Hotel on Monday 30/1/23. One of our teams finished in FIRST PLACE! They will now continue on to the county round- best of luck to them! )